PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 13/01/2024

  Kết quả công tác của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023

  Chiều ngày 12/01/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 18/12/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 36

  Sáng ngày 18/12/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 36 để xem xét nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười sáu HĐND tỉnh và nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một các Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 05/12/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 35

  Ngày 04/12/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 35 để xem những nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh và các nội dung do các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.

 • 11/11/2023

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sông Mã

  Ngày 11/11, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã.

 • 10/11/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 34

  Chiều ngày 10/11/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 34 để xem xét những nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm của HĐND tỉnh và nội dung do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.

 • 31/10/2023

  Chủ tịch HĐND tỉnh đối thoại với Nhân dân về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025

  Sáng ngày 31/10/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch HĐND tỉnh về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện; đại diện Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn huyện. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện với 145 đại biểu tham dự.

 • 14/10/2023

  Các Ban HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban HĐND tỉnh với các Ban HĐND các huyện, thành phố năm 2023

  Ngày 14/10, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, các Ban HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban HĐND tỉnh với các Ban HĐND các huyện, thành phố năm 2023.

 • 05/10/2023

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2023

  Ngày 05/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, các báo cáo viên nguyên là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách, báo cáo viên hiện đang công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía tỉnh Sơn La, dự hội nghị có đồng chí: Lò Minh Hùng- Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ; Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND,  lãnh đạo và thành viên các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và các huyện, thành p

 • 11/09/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 32

  Chiều ngày 11/9/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 32. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 27/08/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 31

  Ngày 25/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 31 để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND tỉnh và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 28/07/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 30

  Chiều ngày 28/7/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 30 để xem xét các nội dung do các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình xin ý kiến. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 13/07/2023

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại huyện Bắc Yên

  Thực hiện Công văn số 3713-CV/TU ngày 05/7/2023 của Thường trực tỉnh uỷ về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, ngày 12/7/2023 đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bắc Yên. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Tham gia Đoàn công tác có đại diện Thường trực Huyện uỷ, huyện Bắc Yên; lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bắc Yên.

 • 14/06/2023

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tại huyện Mai Sơn

  Sáng ngày 14/6/2023, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Mai Sơn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng - Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Mai Sơn; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 17/05/2023

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 tại huyện Mai Sơn

  Ngày 16/5/2023, huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho các đảng viên. Dự lễ trao Huy hiệu Đảng có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ban, đoàn thể huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã: Nà Bó, Chiềng Kheo, Chiềng Sung, Chiềng Chăn, thị trấn Hát Lót.

 • 28/03/2023

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 17 - 26/3/2023, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Thân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

 • 22/02/2023

  Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023

  Ngày 21/02/2023, tại Quảng Ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức   Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Chủ trì và điều hành Hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Tham dự Hội nghị có các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương và Thường trực HĐND 63 tỉnh, thành phố.

 • 19/02/2023

  Gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động đã nghỉ hưu đầu xuân Quý Mão năm 2023

  Ngày 18/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt nguyên cán bộ, công chức, người lao động nghỉ hưu tại cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Văn Chất - Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Cầm Ngọc Minh - Nguyên Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên cán bộ, công chức, người lao động nghỉ hưu tại Văn phòng.

 • 16/02/2023

  Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của HĐND tỉnh, HĐND huyện, thành phố

  Chiều ngày 16/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố.

 • 14/02/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 25

  Chiều ngày 13/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 25 để xem xét các nội dung do các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình xin ý kiến. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 06/01/2023

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết tại huyện Mai Sơn

  Ngày 5/1, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân dân hai xã Chiềng Mung, Phiêng Pằn; Tiểu đoàn bảo vệ sân bay Nà Sản; Trạm Ra đa 37 và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn.

 • 04/01/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ hai mươi bốn

  Chiều ngày 03/01/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ hai mươi bốn. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 28/11/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ hai mươi ba

  Sáng ngày 28/11/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 23. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lò Hải Phan - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 04/11/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 22

  Sáng ngày 04/11/2022, Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 22 của Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trình bổ sung Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV. Dự Phiên họp có đồng chí Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Hải Phan - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành

 • 24/10/2022

  Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng ngày 24/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 12/10/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ huyện Bắc Yên

  Ngày 12/10/2022, đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ huyện Bắc Yên nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Bắc Yên 9 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

 • 27/09/2022

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

  Sáng ngày 27/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Thắng - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, các báo cáo viên nguyên là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND hoạt động tại các cơ quan của Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách. Về phía tỉnh Sơn La, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh và gần 150 đại biểu là đại biểu HĐND tỉnh mới trúng cử lần đầu, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.

 • 23/09/2022

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giao ban với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố năm 2022

  Ngày 23/9, tại huyện Mộc Châu, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Hồng Liên - Phó Trưởng Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì và điều hành Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện Thường trực HĐND và lãnh đạo, thành viên Ban Pháp chế các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố.

 • 14/09/2022

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức học tập kinh nghiệm thẩm tra, giám sát tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, từ ngày 09 - 14/9/2022, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Thân - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thẩm tra, giám sát tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

 • 14/09/2022

  Tập huấn kỹ năng biên tập, viết tin, bài cho biên tập viên, cộng tác viên Trang thông tin điện tử đại biểu dân cử tỉnh Sơn La

  Sáng ngày 14/9/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng biên tập, viết tin, bài cho biên tập viên, cộng tác viên Trang thông tin điện tử đại biểu dân cử tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Quàng Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; đồng chí Sòi Ngọc Cương - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trưởng ban Biên tập; đồng chí Lê Huy Ngoan - Phó Tổng Biên tập Báo Sơn La; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố.

 • 06/09/2022

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học cơ sở xã Song Pe

  Sáng nay 05/9, đồng chí Chá A Của -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường THCS xã Song Pe được tổ chức chung cho 3 trường mầm non, tiểu học, THCS. Cùng dự có đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh - Bí thư huyện ủy Bắc Yên; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Song Pe huyện Bắc Yên.

 • 05/09/2022

  Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu

  Sáng 05/9, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu. Cùng dự có đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Châu, đồng chí Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

 • 26/08/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ hai mươi

  Sáng ngày 26/8/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ hai mươi của Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV và cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh.

 • 16/08/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Hang Chú, huyện Bắc Yên

  Ngày 16/8, tại xã Hang Chú, UBND huyện Bắc Yên đã tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Tham dự có đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Bắc Yên và một số cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện Bắc Yên, đại diện Nhân dân xã Hang Chú, huyện Bắc Yên.

 • 11/08/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Phiên họp thứ mười chín

  Ngày 10/8/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ mười chín, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét, thống nhất những nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh. Dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh và Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 21/07/2022

  Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội nghị Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số tại thành phố Vũng Tàu

  Trong 02 ngày 21-22/7/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội nghị Kỹ năng hoạt động của Đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hơp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Đại sứ quán AiLen tại Việt Nam tổ chức tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cùng dự có các đồng chí đại điện Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ trì Hội nghị.

 • 20/07/2022

  Đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ khu dân cư tại bản Nặm Lin, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên

  Sáng ngày 20/7/2022, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ khu dân cư tại bản Nặm Lin, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên. Tham dự sinh hoạt có đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư huyện ủy Bắc Yên; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện uỷ Bắc Yên; tập thể Thường trực Đảng uỷ xã Chiềng Sại và các đồng chí đảng viên Chi bộ bản Nặm Lin.

 • 19/07/2022

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ tại huyện Mai Sơn

  Sáng ngày 18/7/2022, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Việt Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Mai Sơn; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhâm - Phó Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cùng Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mai Sơn đã đến thăm và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn huyện Mai Sơn nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

 • 15/07/2022

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

  Sáng ngày 15/7/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; lãnh đạo các Ban của HĐND các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố.

 • 13/07/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ mười tám

  Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ mười tám, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất những nội dung trình Kỳ họp thứ năm diễn ra vào ngày 13, 14/7. Dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Thị Đôi - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh.

 • 01/07/2022

  Kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 
và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Bắc Yên

  Ngày 01/7, đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Yên nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện. Tham gia làm việc có đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đồng chí Quàng Thị Xuyến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 29/06/2022

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp lần thứ 17

  Ngày 27/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã chủ trì Phiên họp thứ 17, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, xem xét các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ bẩy, HĐND tỉnh khóa XV. Dự họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh và Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 21/06/2022

  Chủ tịch HĐND tỉnh tổ chức đối thoại với Nhân dân về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026

  Chiều ngày 21/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch HĐND tỉnh về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện, thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các huyện.

 • 14/06/2022

  BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH TỔ CHỨC HỌC TẬP KINH NGHIỆM BAN HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, từ ngày 04 - 10/6/2022, Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Quàng Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của HĐND tại Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế.

 • 03/06/2022

  Thường tực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 02/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thành Công - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 • 30/05/2022

  Thường trực HĐND tỉnh thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên

  Từ ngày 25-27/5, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Ngọc Yến, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 17/05/2022

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 tại huyện Mai Sơn

  Ngày 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Dự buổi Lễ, có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 • 27/04/2022

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp lần thứ 15

  Sáng ngày 26/4/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp lần thứ 15 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 21/04/2022

  Đoàn khảo sát thực địa dự án thủy điện Mường Bằng (dự kiến bổ sung quy hoạch thuỷ điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La)

  Chiều ngày 20/4/2022, Đoàn khảo sát theo Thông báo số 613-TB/TU ngày 07/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thái Hưng -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực địa tại một số bản thuộc xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn và làm việc với Thường trực huyện ủy, UBND huyện Mai Sơn về sự phù hợp, cần thiết bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Bằng vào quy hoạch thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh; tham gia Đoàn khảo sát có Lãnh đạo Sở Công Thương, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực huyện ủy, UBND huyện Mai Sơn, UBND xã Mường Bằng cùng các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện và đại diện Ban quản lý bản, một số hộ dân thuộc bản  Mé, bản Lương Mạt, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn.

 • 25/02/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ Bản Ngậm xã Song Pe, huyện Bắc Yên

  Ngày 24/02/2022, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội đã dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 2 năm 2022 tại Chi bộ bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên. Tham dự sinh hoạt có đồng chí Lò Thị Thúy Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy Bắc Yên, đại diện Đảng ủy xã Song Pe.

 • 11/02/2022

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại huyện Mai Sơn

  Ngày 09/02/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra, nắm tình hình triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022 tại huyện Mai Sơn.

 • 09/02/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại huyện Bắc Yên

  Ngày 09/02/2022, đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại huyện Bắc Yên.

 • 26/01/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ mười ba

  Chiều ngày 26/01, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ mười ba, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 22/01/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ Bản Cáy Khẻ, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên

  Chiều ngày 21/01, đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 01 năm 2022 tại Chi bộ bản Cáy Khẻ, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên. Cùng dự có đồng chí Mùi Thị Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư huyện ủy Bắc Yên, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy Bắc Yên.

 • 22/01/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thăm và chuyển trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại huyện Bắc Yên

  Ngày 2 1/01/2022 , đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thăm và chuyển trao quà Tết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 4 hộ có hoàn khó khăn và 44 suất quà tết của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho 44 hộ nghèo tại xã Phiêng Ban và Hua Nhàn, huyện Bắc Yên.

 • 22/01/2022

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, thăm và chuyển trao quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn

  Sáng ngày 21/01/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn và chuyển trao quà Tết của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho các hộ nghèo tại xã. Tham dự có đồng chí Nguyễn Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mai Sơn, đồng chí Lò Hải Phan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Mai Sơn.

 • 19/01/2022

  Trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại Đảng bộ huyện Mai Sơn

  Ngày 18/01/2022, Huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các đảng viên. Dự lễ trao huy hiệu có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ban, đoàn thể huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy Thị trấn Hát Lót, Đảng ủy các xã Chiềng Ban, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn.

 • 13/01/2022

  Phiên họp thứ mười hai, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 13/01, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ mười hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV. Dự Phiên họp có đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 13/01/2022

  Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh

  Ngày 13/01/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Đắc Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh; đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 13/01/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết tại Bệnh viên Phục hồi chức năng tỉnh và Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh

  Sáng ngày 13/01/2022, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Đoàn công tác đến thăm chúc tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh.

 • 12/01/2022

  Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Mai Sơn

  Ngày 11/01/2022, đồng chí  Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, công chức Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn; cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 459 xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn; Chốt 219 kiểm soát dịch Covid-19 tại bản Đen, xã Phiềng Pằn, huyện Mai Sơn; Tiểu đoàn căn cứ sân bay Nà sản, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Cùng đi có đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 12/01/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ huyện Bắc Yên

  Chiều ngày 12/01/2022, đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác theo Thông báo số 482-TB/TU làm việc với Ban Thường vụ huyện Bắc yên.

 • 12/01/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết tại huyện Bắc Yên

  Sáng ngày 12/01/2022, đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác đến thăm, làm việc, chúc tết cán bộ, nhân dân xã Song Pe, Thị trấn Bắc Yên.

 • 30/12/2021

  Phiên họp thứ 11, Thường trực HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 29/12, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ mười một của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV. Dự Phiên họp có đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 10/05/2024

  Giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh

  Ngày 10/5, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 70/NQ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn tại Trường tiểu học Ngọc Chiến và Trường THCS Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

 • 10/05/2024

  Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú huyện Mường La

  Ngày 10/5, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 70/NQ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh, do đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Mường La về giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà và gạo cho học sinh xã, bản đặc biệt khó khăn tại huyện Mường La.

 • 09/05/2024

  Giám sát thực hiện chế độ học sinh bán trú

  Ngày 9/5, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 70/NQ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn tại huyện Mai Sơn. Dự cuộc giám sát có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện một số trường học trên địa bàn huyện.

 • 24/04/2024

  Ban Dân Tộc HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh

  Từ ngày 29/3 đến ngày 19/4/2024 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 05 huyện, thành phố (Thành phố Sơn La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên) về việc thực hiện Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 24/04/2024

  Giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh

  Ngày 24/4, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 70/NQ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Quàng Thị Xuyến, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm Phó trưởng Đoàn đã thực hiện giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn tại Trường tiểu học và THCS Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn. Dự cuộc giám sát có đại diện các sở, ngành liên quan, UBND huyện Mai Sơn.

 • 27/10/2023

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết tại huyện Yên Châu

  Ngày 27/10, các đồng chí: Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lò Văn Thân, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La ứng cử tại huyện Yên Châu đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 141 ngày 30/10/2020 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân trên địa bàn huyện.

 • 13/09/2023

  Giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023

  Thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định số 475/QĐ-VHXH ngày 04/5/2023 của Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023, Đoàn giám sát do đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp tại 03 huyện: Yên Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp; giám sát thông qua xem xét báo cáo của  UBND 09 huyện, thành phố còn lại; làm việc với UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

 • 03/08/2023

  Giám sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ các hoạt động khuyến nông theo Nghị quyết của HĐND tỉnh

  Thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định số 334/QĐ-DT ngày 09/5/2023 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2020/NQ-HĐND ngày 01/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Đoàn giám sát do đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, UBND 03 huyện: Thuận Châu, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và giám sát thông qua xem xét báo cáo của Sở Tài chính, 09 UBND  huyện, thành phố còn lại.

 • 24/07/2023

  Giám sát tình hình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định số 482/QĐ-PC ngày 14/6/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh Sơn La; từ ngày 28/6 -21/7/2023, Đoàn giám sát do đồng chí Thào A Só -  Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức làm việc tại các huyện: Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh.

 • 05/06/2023

  Thường trực Hội đông nhân dân tỉnh tổ chức Phiên giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục

  Ngày 5/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên giải trình. Tham dự Phiên giải trình có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các đồng chí là Uỷ viên Ban Dân tộc và Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Giá

 • 02/03/2023

  Khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Trong hai ngày 27, 28/02/2023, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ, định mức đảm bảo điều kiện hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La tại Thành phố Sơn La và huyện Thuận Châu.

 • 03/01/2023

  Ban Dân Tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình phát triển kinh tế- xã hội tại một số xã vùng III, biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Từ ngày 22-30/12/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại một số xã vùng III, biên giới tại xã Tân Xuân huyện Vân Hồ, xã Chiềng Khừa huyện Mộc Châu, xã Lóng Phiêng huyện Yên Châu, xã Phiêng Pằn huyện Mai Sơn, xã Mường Cai huyện Sông Mã, xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp. Đoàn khảo sát do đồng chí Lò Văn Thân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn tham gia Đoàn khảo sát có các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế - xã hội HĐND các huyện; lãnh đạo phòng Dân tộc các huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể các xã nơi Đoàn đến khoả sát.

 • 21/10/2022

  Giám sát việc thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư, 
phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh

  Thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định số 210/QĐ-DT ngày 16/9/2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh; từ ngày 11 -19/10/2022, Đoàn giám sát do đồng chí Lò Văn Thân -  Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức làm việc tại các huyện: Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

 • 13/10/2022

  Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 38 của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Phù Yên

  Tiếp tục chương trình giám sát, sáng ngày 13/10/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Quàng Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sắp xếp, sáp nhập tại huyện Phù Yên. Cùng đi có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, phòng chuyên môn của Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Cầm Văn Tân - Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND và các phòng, ban liên quan của huyện Phù Yên; Ban giám hiệu trường Mầm non Tường Thượng, Trường TH&THCS Tường Thượng 1, huyện Phù Yên.

 • 13/10/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng

  Ngày 12/10/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay tại Sở Xây dựng.

 • 11/10/2022

  Giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sắp xếp, sáp nhập tại huyện Thuận Châu

  Chiều ngày 10/10/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn thực hiện giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sắp xếp, sáp nhập tại UBND huyện Thuận Châu. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND huyện.

 • 05/10/2022

  Giám sát tại UBND thành phố về tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sắp xếp, sáp nhập

  Chiều ngày 04/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với UBND thành phố, Trường TH-THCS Quyết Tâm (thành phố Sơn La). Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các phòng ban chuyên môn và Ban giám hiệu trường TH-THCS Quyết Tâm.

 • 04/10/2022

  Giám sát tình hình hoạt động của trường THCS-THPT Nguyễn Du sau sắp xếp, sáp nhập

  Sáng ngày 04/10, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 38/NQ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn huyện, thành phố” tại Trường THCS-THPT Nguyễn Du (thành phố Sơn La).

 • 30/09/2022

  Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Sơn La

  Ngày 28/9, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Ngọc Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay tại thành phố Sơn La.

 • 29/09/2022

  Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát liên quan đến triển khai Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích y bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025

  Chiều ngày 26/9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, đã tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát liên quan đến triển khai Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích y bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025. Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính.

 • 23/09/2022

  Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Sông Mã

  Ngày 21/9, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Ngọc Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay tại huyện Sông Mã.

 • 19/09/2022

  Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ

  Ngày 15-16/9, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Ngọc Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay tại huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ.

 • 19/08/2022

  Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ngày 18/8, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để khảo sát công tác chỉ đạo sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

 • 17/08/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khảo sát công tác sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu cho chế biến nông sản xuất khẩu tại huyện Vân Hồ

  Ngày 17/8/2022, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát công tác chỉ đạo sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã làm việc tại huyện Vân Hồ.

 • 17/08/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khảo sát công tác sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu cho chế biến nông sản xuất khẩu tại huyện Phù Yên

  Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-TTHĐND ngày 08/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn khảo sát công tác chỉ đạo sản xuất, xây dựng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Ngày 16/8/2022, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát công tác chỉ đạo sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã làm việc tại huyện Phù Yên.

 • 22/06/2022

  Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát

  Ngày 21/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã chủ trì làm việc với UBND tỉnh thống nhất đánh giá kết quả giám sát về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Chá A Của - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát; Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; Lãnh đạo UBND và Phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thành phố.

 • 16/05/2022

  Kết quả thực hiện Dự án phát triển trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La và việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến thực hiện chính sách đối với các hộ dân góp đất trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh

  Cây cao su là cây đa mục tiêu, việc phát triển cây cao su trên địa bàn một số huyện của tỉnh Sơn La vừa có tác dụng nâng cao độ che phủ rừng vừa bảo vệ môi trường và tạo thu nhập cho nhân dân trong vùng dự án. Trong quá trình thực hiện đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền các cấp; được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, đất đai được tích tụ, tập trung đưa vào canh tác đồng bộ tạo vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến. Sau hơn 14 năm triển khai, tỉnh Sơn La và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết. Qua đó đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới của một tỉnh miền núi với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

 • 13/05/2022

  Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường

  Sáng ngày 12/5/2022, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020.

 • 22/04/2022

  Đoàn khảo sát thực địa các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Bắc Yên

  Thực hiện Thông báo số 613-TB/TU ngày 07/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy, Từ ngày 18-20/4/2022, Đoàn khảo sát do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực địa tại một số bản thuộc các xã: Pắc Ngà, Chim Vàn, Hang Chú, Xím Vàng huyện Bắc Yên và làm việc với Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Yên về sự phù hợp, cần thiết phê duyệt chủ trương đầu tư đối dự án thủy điện Suối Lựm 1A, Thủy điện Suối Lựm 1 mở rộng, Thủy điện Xím Vàng và Thủy điện Xím Vàng 3; tham gia Đoàn khảo sát có Lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, TT huyện ủy, UBND huyện Bắc Yên, UBND các xã Pắc Ngà, Chim Vàn, Hang Chú, Xím Vàng huyện Bắc Yên cùng các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện và đại diện Ban quản lý, một số hộ dân thuộc một số bản trong vùng dự án.

 • 15/04/2022

  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Sơn La

  Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 26/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Sáng ngày 14/4/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 tại UBND thành phố Sơn La.

 • 08/04/2022

  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Mộc Châu

  Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 26/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Chiều ngày 7/4/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Mộc Châu để nắm tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Làm việc với đoàn có đồng chí Long Trung Tâm, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong thường trực HĐND - UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

 • 06/04/2022

  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Sốp Cộp

  Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 26/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Sáng ngày 05/4/2022, đồng chí Chá A Của - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Sốp Cộp để nắm tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Làm việc với đoàn có đồng chí Dương Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Đào Đình Thi, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong thường trực HĐND - UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

 • 31/03/2022

  Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện Đề án xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021

  Thực hiện chương trình công tác năm 2022, trong các ngày 21 đến 25/3/2022, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát trực tiếp  tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021 tại các Bệnh viện đa khoa: huyện Thuận Châu, Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu và Sở Y tế, đồng thời giám sát gián tiếp qua xem xét báo cáo của các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

 • 23/03/2022

  Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại huyện Yên Châu

  Sáng ngày 23/3, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Yên Châu để nắm tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Lù Văn Cường, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong thường trực HĐND - UBND huyện và Lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

 • 10/03/2022

  Kết quả thực hiện công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Luật Thủy lợi được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 cùng với các Nghị định, Thông tư và văn bản có liên quan hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi đã được ban hành. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; các quy định liên quan về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó có sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đã được ban hành mới, thay thế hệ thống văn bản pháp luật cũ.

 • 08/03/2022

  Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh

  Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-PC ngày 17/01/2022 và Thông báo số 159/TB-PC của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, từ ngày 01/3 đến ngày 04/3/2022, Đoàn giám sát do đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh tại các huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Thuận Châu và Quỳnh Nhai .

 • 26/01/2022

  Đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

  Ngoài các chế độ, chính sách của Trung ương, trong thời gian qua HĐND tỉnh Sơn La đã rất quan tâm, ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ thêm cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các đối tượng trước tác động không nhỏ của dịch bệnh covid-19. Song hành với đó, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh cũng đã tăng cường hoạt động giám sát để đảm bảo việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng nêu trên được kịp thời, đầy đủ.

 • 25/01/2022

  Tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh

  Tính đến hết tháng 10/2021, toàn tỉnh có 9.324 người nhiễm HIV; 4.114 người tử vong do AIDS; 4.910 người nhiễm HIV còn sống. Tỉ lệ người nhiễm HIV của tỉnh còn khá cao so với các tỉnh trong cả nước, do đó việc triển khai các giải pháp đồng bộ hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra là cần thiết.

 • 21/05/2024

  Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5

  Ngày 20/5, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024. Dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

 • 24/04/2024

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024

  Ngày 24/4, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Xây Dựng, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Phóng viên Báo Sơn La và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

 • 11/01/2024

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phù Yên tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV tại cụm 07 xã vùng dọc Sông Đà

  Ngày 09/01/2024, đồng chí Cầm Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phù Yên cùng các đồng chí thành viên của Tổ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV tại các xã Đá Đỏ, Kim Bon, Bắc Phong, Nam Phong, Tường Phong, Tân Phong, Tường Tiến, huyện Phù Yên. 

 • 10/01/2024

  HĐND thành phố Sơn La khóa XX tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín

  Chiều ngày 09/01/2024, HĐND thành phố Sơn La khóa XX đã tổ chức Kỳ họp họp chuyên đề thứ mười chín. Đồng chí Hà Trung Chiến - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ tọa và điều hành Kỳ họp.

 • 27/12/2023

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XV tại xã Phiêng Côn

  Sáng ngày 27/12/2023, đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội khoá XV cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên; tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND và một số Phòng, ban, đơn vị của huyện Bắc Yên và đông đảo cử tri trên địa bàn xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên

 • 29/11/2023

  Tổ đại biểu HĐND huyện Mường La tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh

  Ngày 28/11/2023, đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường La cùng các đồng chí thành viên của Tổ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường La. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Chiềng Hoa và đông đảo cử tri xã Chiềng Hoa.

 • 23/11/2023

  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

  Ngày 22/11, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Thuận Châu, đã tiếp xúc cử tri 3 xã Bó Mười, Mường Khiêng, Liệp Tè, huyện Thuận Châu.

 • 23/11/2023

  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri huyện Quỳnh Nhai

  Ngày 22/11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quỳnh Nhai đã tiếp xúc cử tri xã Mường Giôn và Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, trước Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • 23/11/2023

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mường Hung, thị trấn Sông Mã

  Ngày 21/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Sông Mã, gồm các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu, cùng các thành viên, đã tiếp xúc cử tri xã Mường Hung và thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã.

 • 22/11/2023

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XV tại xã Phiêng Cằm

  Tiếp tục Chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XV, sáng ngày 22/11/2023, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn; tham dự có đồng chí Nguyễn Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND và một số phòng, ban, đơn vị của huyện Mai Sơn và đông đảo cử tri trên địa bàn xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn.

 • 21/11/2023

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XV tại xã Chiềng Lương

  Sáng ngày 21/11/2023, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV tại xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn; tham dự có đồng chí Nguyễn Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn; đại diện Thường trực HĐND, UBND và một số phòng, ban, đơn vị của huyện Mai Sơn và đông đảo cử tri trên địa bàn xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn.

 • 16/11/2023

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XV tại xã Song Pe

  Chiều ngày 16/11/2023, đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội khoá XV cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV tại xã Song Pe, huyện Bắc Yên; tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND và một số Phòng, ban, đơn vị của huyện Bắc Yên và đông đảo cử tri trên địa bàn xã Song Pe, huyện Bắc Yên

 • 14/11/2023

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện Vân Hồ tiếp xúc cử tri 2 xã Mường Tè, Suối Bàng

  Ngày 13/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La, huyện Vân Hồ đã tiếp xúc với cử tri các xã Mường Tè, Quang Minh, Suối Bàng, huyện Vân Hồ, trước Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV và Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khóa III.

 • 10/11/2023

  Tổ đại biểu HĐND huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh tại xã Chiềng Đông, Chiềng Sàng, huyện Yên Châu

  Ngày 09/11/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV tại các xã Chiềng Đông, Chiềng Sàng, huyện Yên Châu. Tham dự có đồng chí Lường Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu; đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu và trên 120 cử tri của xã Chiềng Đông, Chiềng Sàng, huyện Yên Châu.

 • 26/07/2023

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XV tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên

  Ngày 26/7/2023, đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội khoá XV cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên; tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND và một số phòng, ban, đơn vị của huyện Bắc Yên và đông đảo cử tri trên địa bàn xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên

 • 05/07/2023

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La ứng cử tại huyện Bắc Yên tiếp xúc cử tri tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên

  Ngày 05/7/2023, đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội khoá XV cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên; tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND và một số phòng, ban, đơn vị của huyện Bắc Yên; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐQBH và HĐND tỉnh.

 • 29/06/2023

  Tổ đại biểu HĐND huyện Yên Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh

  Ngày 27/6/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Châu tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh với cử tri 02 xã: Chiềng Pằn, Viêng Lán huyện Yên Châu. Tham dự có đồng chí Lường Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu; đại diện Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện và trên 100 cử tri xã Chiềng Pằn, Viêng Lán, huyện Yên Châu.

 • 26/06/2023

  Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh với cử tri các xã: Chiềng Ban, Chiềng Chung, Chiềng Dong, Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn

  Ngày 26/6/2023, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri các xã vùng sản xuất Cà phê ứng dụng công nghệ cao trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khoá XV tại các xã: Chiềng Ban, Chiềng Chung, Chiềng Dong, Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn - đây là hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đầu tiên của Tổ đại biểu từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện Thường trực HĐND, UBND và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện Mai Sơn; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đông đảo cử tri là các hộ gia đình sản xuất Cà phê tại các xã.

 • 26/06/2023

  Cử tri Phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La kiến nghị có phương án thoát lũ, chống ngập úng các điểm trên địa bàn thành phố trong mùa mưa sắp tới

  Sáng ngày 26/6/2023, đồng chí Hà Trung Chiến - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Thành phố, cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La; tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và một số phòng, ban, đơn vị của Thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND Thành phố.

 • 21/06/2023

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Thành phố tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 tại phường Chiềng Sinh

  Sáng ngày 21/6/2023, đồng chí Hà Trung Chiến - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Thành phố, cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La; tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và một số phòng, ban, đơn vị của Thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND Thành phố.

 • 27/12/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá XV tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên

  Ngày 27/12/2022, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội khoá XV cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa XV tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên; cùng dự đại diện lãnh đạo UBND huyện và một số phòng, ban đơn vị của huyện Bắc Yên và đông đảo cử tri xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên.

 • 28/11/2022

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vân Hồ Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vân Hồ đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ lần thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV tại các xã: Vân Hồ, Xuân Nha, Liên Hòa, Song Khủa, Tô Múa, Suối Bàng, Lóng Luông, Chiềng Yên. Tham dự tiếp xúc cử tri có Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các xã; đại diện cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và Bí thư, Trưởng bản, các ban ngành đoàn thể của bản; các cơ quan, đơn vị có liên quan và đông đảo cử tri, Nhân dân.

 • 21/11/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên tiếp xúc cử tri tại xã Phiêng Côn và xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên

  Ngày 21/11/2022, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội khoá XV cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, tại các xã Phiêng Côn và Chiềng Sại, huyện Bắc Yên; cùng dự có Tổ đại biểu số 04 HĐND huyện Bắc Yên; đại diện Thường trực HĐND, UBND và một số phòng, ban đơn vị của huyện Bắc Yên.

 • 15/11/2022

  Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn

  Chiều ngày 15/11/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV tại xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn; tham dự có các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn; Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn ứng cử tại xã Chiềng Chăn; đại diện Thường trực HĐND, UBND và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện Mai Sơn; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 14/11/2022

  Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn

  Sáng ngày 14/11/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV tại xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn; tham dự có các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn; Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn ứng cử tại xã Chiềng Ve; đại diện Thường trực HĐND, UBND và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện Mai Sơn; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 11/08/2022

  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thường lệ lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn

  Ngày 10/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn, gồm: Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vàng A Lả, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; đồng chí Lò Đức Ngọc, Bí thư huyện đoàn Mai Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thường lệ lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.

 • 04/08/2022

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yên Hưng, xã Mường Lầm huyện Sông Mã

  Ngày 01/8/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Sông Mã đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thường lệ lần thứ năm của HĐND tỉnh tại 02 xã Yên Hưng và Mường Lầm, huyện Sông Mã. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đồng chí Lò Văn Hải - Trưởng Công an thị trấn Sông Mã. Về phía huyện Sông Mã có đồng chí Nguyễn Chí Chung - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - kế hoạch.

 • 18/07/2022

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên

  Ngày 18/7, đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên; tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND và một số phòng, ban đơn vị của huyện Bắc Yên; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐQBH và HĐND tỉnh.

 • 10/06/2022

  Cử tri xã chiềng nơi đề nghị đầu tư đường liên xã Chiềng Nơi, Mai Sơn và xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu

  Sáng ngày 10/6/2022, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ năm, HDNĐ tỉnh khóa XV đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn; tham dự có các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn; đại diện Thường trực HĐND, UBND và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện Mai Sơn; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 • 09/06/2022

  Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn

  Sáng ngày 09/6/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV tại xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn; tham dự có các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện Mai Sơn; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 24/12/2021

  Đồng chí Chá A Của - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Yên

  Ngày 24/12/2021, Đồng chí Chá A Của - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm huyện tới 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên.

 • 23/12/2021

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Sơn

  Ngày 23/12, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XV theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm huyện tới điểm cầu 22 xã, thị trấn.

 • 24/05/2024

  Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Chiều ngày 23/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị.

 • 16/05/2024

  Kỳ họp chuyên đề thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV

  Chiều 16/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 20, HĐND tỉnh khoá XV để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 • 13/05/2024

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ 44

  Sáng ngày 13/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 44 để xem xét các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. 

 • 10/05/2024

  Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Dân tộc của HĐND tỉnh thẩm tra bổ sung các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và dân tộc trình Kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 09/5/2024, đồng chí Mùi Thị Hiền - Trưởng Ban Kinh Tế - Ngân sách , Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, lĩnh vực dân tộc trình Kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XV. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh., Văn phòng UBND tỉnh.

 • 05/05/2024

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 43

  Sáng ngày 05/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 43 để xem xét các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.

 • 04/05/2024

  Ban Dân tộc và Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc và văn hoá - xã hội trình Kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi

  Ngày 04/5/2024, đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, đồng chí Tống Thị Lan Hương - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc, lĩnh vực văn hoá - xã hội trình Kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XV. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

 • 04/05/2024

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi, HĐND tỉnh

  Ngày 04/5/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi, HĐND tỉnh. 

 • 17/04/2024

  Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua 24 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ 19

  Sáng 17/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 19, HĐND tỉnh khoá XV để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 • 12/04/2024

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ 41

  Chiều ngày 12/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 41 để xem xét các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.

 • 11/04/2024

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều, ngày 10/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Cầm Thị Hồng Duyên - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 10/04/2024

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, dân tộc trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Sáng ngày 10/4, đồng chí Lò Văn Thân - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc, văn hoá - xã hội trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV. 

 • 08/04/2024

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười chín, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Chiều ngày 08/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra 06 nội dung dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực Pháp chế. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • 10/03/2024

  Kỳ họp chuyên đề thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XV thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

  Chiều ngày 10/3, dưới sự chủ toạ và điều hành của các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 18 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

 • 09/03/2024

  Phiên họp thứ 40, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 40, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV.

 • 09/03/2024

  Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

  Ngày 9/3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • 19/02/2024

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 38

  Chiều ngày 19/02/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 38 để xem xét các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.

 • 31/01/2024

  Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XV thông qua 17 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ 17

  Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

 • 28/01/2024

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ 37

  Chiều ngày 28/01/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 37 để xem xét ý kiến sau thẩm tra đối với các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.

 • 28/01/2024

  Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 28/01/2024, đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế -Ngân sách, Dân tộc trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

 • 26/01/2024

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 26/01/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra 02 nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực pháp chế.

 • 19/12/2023

  HĐND tỉnh Sơn La quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La

  Tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười sáu, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV diễn ra chiều ngày 19/12/2023, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La. Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

 • 08/12/2023

  Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp. Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh.

 • 08/12/2023

  Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV: Chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vấn đề cử tri quan tâm

  Sáng 8/12, Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, dưới sự điều hành của các đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 • 07/12/2023

  HĐND tỉnh Sơn La khai mạc Kỳ họp thứ tám

  Sáng 7/12/2023, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp cuối năm 2023). Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Sơn La; Lò Việt Phương, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Sơn La; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

 • 07/12/2023

  Bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV

  Kính thưa đồng chí Hoàng Văn Chất - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh! Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV tỉnh ủy! Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh! Thưa toàn thể các đồng chí! Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh!

 • 07/12/2023

  Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV Kính thưa đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp.

 • 05/12/2023

  Thẩm tra bổ sung các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 04/12/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra nội dung thuộc lĩnh kinh tế - ngân sách; đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc.

 • 28/11/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 28/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 28/11/2023

  Thẩm tra các nội dung lĩnh vực văn hoá - xã hội trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 27/11/2023, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 27/11/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 27/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • 25/11/2023

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 25/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra 13 nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực pháp chế. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 25/11/2023

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc 
trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 24/11/2023, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi thẩm tra có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND cấp huyện liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 15/11/2023

  HĐND tỉnh thông qua một số nghị quyết về chủ trương đầu tư tại Kỳ họp chuyên đề thứ 15

  Sáng ngày 15/11/2023, HĐND tỉnh Sơn La, Khóa XV tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 15 để xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Lò Minh Hùng và các đại biểu HĐNĐ tỉnh.

 • 10/11/2023

  Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 10/11/2023, đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế -Ngân sách, Dân tộc trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 09/11/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

  Ngày 8/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười lăm, HĐND tỉnh.

 • 08/11/2023

  Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 08/11/2023, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, dân tộc trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

 • 24/10/2023

  Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Chiều ngày 23/10/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 04/10/2023

  Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khoá XV bầu

  Tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh vừa diễn ra, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

 • 03/10/2023

  Dân chủ, khách quan trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 4/10. Tại kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh. Đồng thời, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc trao đổi với ông Sòi Ngọc Cương, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh về nội dung này.

 • 29/09/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 33

  Sáng ngày 29/9/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 33 để xem xét những nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn của HĐND tỉnh, các nội dung do các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.

 • 27/09/2023

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra nội dung 
trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 27/9/2023, Ban Dân tộc cùng các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ường thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 • 25/09/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 25/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 25/09/2023

  Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

  Ngày 25/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh.

 • 28/08/2023

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND tỉnh khoá XV thông qua 16 nghị quyết

  Chiều ngày 28/8/2023, dưới sự chủ toạ và điều hành của đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND tỉnh Sơn La khoá XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thông qua 16 nghị quyết.

 • 24/08/2023

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực Dân tộc trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 23/8/2023, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND Mộc Châu liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 23/08/2023

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 23/8/2023, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV. Tham dự Hội nghị cqó đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 20/07/2023

  Bài phát biểu bế mạc kỳ họp bảy, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

   Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

 • 19/07/2023

  Chất vấn đối với 04 Ủy viên UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh

  Chiều ngày 19/7, dưới sự chủ toạ và điều hành của đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

 • 19/07/2023

  Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

 • 14/07/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ 28

  Sáng ngày 13/7/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 28 để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 13/07/2023

  Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 12/7/2023, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, dân tộc trình tại Kỳ họp thứ bẩy. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 11/07/2023

  Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh

  Ngày 11/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • 11/07/2023

  Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khoá XV thuộc lĩnh vực Pháp Chế

  Ngày 10/7/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban  của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra đối một số nội dung báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực Pháp chế. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng: Đoàn ĐBQH

 • 07/06/2023

  Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng ngày 07/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Hải Phan - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 02/06/2023

  Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai

  Sáng ngày 02/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khoá XV đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ Kỳ họp; đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh

 • 30/05/2023

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 27 xem xét các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 30/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 27 để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 của HĐND tỉnh và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 27/05/2023

  Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 26/5/2023, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc; đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉ

 • 18/04/2023

  Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một

  Chiều ngày 18/4/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khoá XV đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ Kỳ họp; đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 • 14/04/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ hai mươi sáu

  Sáng ngày 14/4/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 26. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Sốp Cộp, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 13/04/2023

  Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 12/4/2023, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra thuộc lĩnh vực pháp chế; đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tham dự buổi thẩm tra có các đồng chí: Chá A Của - Ủ

 • 13/04/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 11-12/4/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự thẩm tra có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 11/04/2023

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung 
trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 10/4/2023, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Thân - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 10/01/2023

  Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 10 nghị quyết tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười

  Sáng ngày 10/01/2023, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười để xem xét, quyết định các nội dung  thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của -  Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Đức Thọ - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự Kỳ họp còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, 55/64 vị đại biểu HĐND tỉnh và Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh

 • 09/12/2022

  Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp. Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh.

 • 09/12/2022

  Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn đối với 04 Ủy viên UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 09/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp đối với 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 02 Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo. Các đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

 • 08/12/2022

  Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Kính thưa Chủ tọa kỳ họp Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ Kính thưa đồng chí Nguyễn Hoài Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh Thưa toàn thể các đồng chí và toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh!

 • 08/12/2022

  Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp. Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh.

 • 01/12/2022

  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 30/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra đối với nội dung 02 dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực Pháp chế. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.

 • 28/11/2022

  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung Báo cáo liên quan đến lĩnh vực pháp chế do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 27/11/2022, tiếp tục Chương trình thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV. Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra đối với nội dung 07 báo cáo của UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • 27/11/2022

  Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng ngày 27/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh do đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội, trình Kỳ họp thường lệ lần thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 27/11/2022

  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Tối ngày 26/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Lương Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

 • 27/11/2022

  Ban Dân Tộc thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Dân tộc trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 26/11/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thường lệ lần thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Thân- Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Lương Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 26/11/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 25/11, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi thẩm tra có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

 • 25/11/2022

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 25/11, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

 • 25/11/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Chiều ngày 24/11, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tỉnh, UBND tỉnh.

 • 08/11/2022

  Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV thông qua 14 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 9

  Sáng ngày 08/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khoá XV đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 9. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 • 04/11/2022

  Thẩm tra bổ sung các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 03/11/2022, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra nội dung Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Sơn La năm 2022 trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • 03/11/2022

  Thẩm tra bổ sung các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc trình kỳ họp chuyên đề lần thứ chín của HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 03/11/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Thân - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Chủ trì Hội nghị. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

 • 28/10/2022

  Thường trực HĐND tỉnh xem xét các nội dung 
trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 của HĐND tỉnh

  Ngày 27/10/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự Phiên họp có đồng chí Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 25/10/2022

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc trình kỳ họp chuyên đề lần thứ chín của HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 25/10/2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh  phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín HĐND tỉnh. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

 • 25/10/2022

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực Văn hoá - xã hội trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 25/10/2022, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh đã chủ trì phiên thẩm tra đối với các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 9, HĐND tỉnh khoá XV. Dự phiên thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo và thành viên các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 25/10/2022

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp chuyên đề 
lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 25/10/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực pháp chế.

 • 25/10/2022

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách
 trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín của HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 24/10, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số huyện, thành phố.

 • 31/08/2022

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

  Ngày 31/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đại biểu HĐND và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 • 26/08/2022

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, HĐND tỉnh

  Chiều ngày 25/8/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Lò Văn Thân-Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân –Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

 • 26/08/2022

  Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 25/8/2022, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tư pháp và các ngành có liên quan. Đồng chí Quàng Thị Xuyến, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 • 26/08/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng Ngày 25/8/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

 • 14/07/2022

  Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

 • 14/07/2022

  Đổi mới trong điều hành và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 14/7/2022, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV bước sang ngày làm việc thứ hai; trong buổi sáng kỳ họp dành thời gian tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn - là phiên chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Tại kỳ họp đã thực hiện chất vấn đối với 04 Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông -Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 05 nội dung. Với sự điều hành khoa học, linh hoạt, có sự gợi mở của Chủ tọa kỳ họp, phiên chất vấn đã đi đúng trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội, được cử tri đánh giá cao.

 • 14/07/2022

  Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ năm, chiều 13/7, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung thảo luận, biểu quyết, thông qua các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách.

 • 14/07/2022

  Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng 13/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã khai mạc Kỳ họp thứ 5 để xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền của HĐND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng điều hành Kỳ họp.

 • 13/07/2022

  Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV

  Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh! Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 ( Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 ), đây là Kỳ họp nhằm đánh giá, xem xét những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, biểu quyết và quyết định thông qua một số nội dung quan trọng của tỉnh.

 • 13/07/2022

  Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

 • 07/07/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều 6/7/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách. Dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban ngành của tỉnh.

 • 07/07/2022

  Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

  Ngày 06/7, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá XV. Đồng chí Lò Văn Thân - Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo và thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 • 07/07/2022

  Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra phiên thứ hai các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh.

  Ngày 6/7, Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra đối với 03 nội dung do UBND tỉnh dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XV. Đồng chí Quàng Thị Xuyến, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự thẩm tra có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Hải Phan - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo và thành viên các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

 • 06/07/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 5/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện có liên quan.

 • 05/07/2022

  Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 5/7, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (Kỳ họp thứ 5), HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Quàng Thị Xuyến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 • 05/07/2022

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Dân tộc trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 05/7/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc lĩnh vực Dân tộc. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo và thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

 • 05/07/2022

  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 04/7, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.

 • 29/06/2022

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Chiều ngày 29/6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện.

 • 22/06/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy của HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 22/6, Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy của HĐND tỉnh khóa XV. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.

 • 22/06/2022

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND tỉnh

  Ngày 22/6/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

 • 10/05/2022

  HĐND tỉnh Sơn La tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu

  Ngày 10/5/2022, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh. Kỳ họp được tổ chức trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện.

 • 10/05/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ mười sáu

  Ngày 09/5/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ mười sáu, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự phiên họp có đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 06/05/2022

  Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV (lần 2)

  Sáng ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (lần 2). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Lương Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

 • 26/04/2022

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Chiều ngày 25/4/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra 02 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Cầm Văn Khiêm - Phó trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan đến nội dung thẩm tra.

 • 26/04/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Sáng ngày 25/4, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND tỉnh khóa XV. Chủ trì hội nghị thẩm tra đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; Dự phiên thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan đến nội dung thẩm tra.

 • 16/03/2022

  Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Kính thưa các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp;

 • 16/03/2022

  Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Kính thưa các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

 • 14/03/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ mười bốn

  Sáng ngày 14/3, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ mười bốn của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 14/03/2022

  Thẩm tra bổ sung nội dung trình kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh khoá

  Ngày 11/3, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh khoá XV. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 • 10/03/2022

  Ban Pháp chế tổ chức thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều 09/3/2022, ngay sau Hội nghị thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Thào A Só - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo và thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, UBND huyện Mai Sơn và một số ngành có liên quan.

 • 20/01/2022

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng ngày 20/01/2022, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện.

 • 30/12/2021

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Chiều ngày 30/12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện.

 • 28/12/2021

  Ban Kinh tế - Ngân sách: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư

  Ngày 27/12, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV. Dự thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 • 25/12/2021

  Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều 24/12/2021, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương bình và Xã hội, Y tế; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 08/12/2021

  Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp;

 • 07/12/2021

  Khai mạc Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng nay, ngày 7/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp; đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng điều hành Kỳ họp.

 • 07/12/2021

  Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Kính thưa các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên BTV tỉnh ủy; Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; Thưa toàn thể các đồng chí! Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

 • 07/12/2021

  Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

VIDEO CLIP
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn