PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 10/05/2024

  Giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh

  Ngày 10/5, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 70/NQ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn tại Trường tiểu học Ngọc Chiến và Trường THCS Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

 • 10/05/2024

  Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú huyện Mường La

  Ngày 10/5, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 70/NQ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh, do đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Mường La về giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà và gạo cho học sinh xã, bản đặc biệt khó khăn tại huyện Mường La.

 • 09/05/2024

  Giám sát thực hiện chế độ học sinh bán trú

  Ngày 9/5, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 70/NQ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn tại huyện Mai Sơn. Dự cuộc giám sát có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện một số trường học trên địa bàn huyện.

 • 24/04/2024

  Ban Dân Tộc HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh

  Từ ngày 29/3 đến ngày 19/4/2024 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 05 huyện, thành phố (Thành phố Sơn La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên) về việc thực hiện Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 24/04/2024

  Giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh

  Ngày 24/4, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 70/NQ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Quàng Thị Xuyến, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm Phó trưởng Đoàn đã thực hiện giám sát việc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn tại Trường tiểu học và THCS Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn. Dự cuộc giám sát có đại diện các sở, ngành liên quan, UBND huyện Mai Sơn.

 • 27/10/2023

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết tại huyện Yên Châu

  Ngày 27/10, các đồng chí: Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lò Văn Thân, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La ứng cử tại huyện Yên Châu đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 141 ngày 30/10/2020 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân trên địa bàn huyện.

 • 13/09/2023

  Giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023

  Thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định số 475/QĐ-VHXH ngày 04/5/2023 của Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023, Đoàn giám sát do đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp tại 03 huyện: Yên Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp; giám sát thông qua xem xét báo cáo của  UBND 09 huyện, thành phố còn lại; làm việc với UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

 • 03/08/2023

  Giám sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ các hoạt động khuyến nông theo Nghị quyết của HĐND tỉnh

  Thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định số 334/QĐ-DT ngày 09/5/2023 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2020/NQ-HĐND ngày 01/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Đoàn giám sát do đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, UBND 03 huyện: Thuận Châu, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và giám sát thông qua xem xét báo cáo của Sở Tài chính, 09 UBND  huyện, thành phố còn lại.

 • 24/07/2023

  Giám sát tình hình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định số 482/QĐ-PC ngày 14/6/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh Sơn La; từ ngày 28/6 -21/7/2023, Đoàn giám sát do đồng chí Thào A Só -  Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức làm việc tại các huyện: Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh.

 • 05/06/2023

  Thường trực Hội đông nhân dân tỉnh tổ chức Phiên giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục

  Ngày 5/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên giải trình. Tham dự Phiên giải trình có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các đồng chí là Uỷ viên Ban Dân tộc và Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Giá

 • 02/03/2023

  Khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Trong hai ngày 27, 28/02/2023, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ, định mức đảm bảo điều kiện hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La tại Thành phố Sơn La và huyện Thuận Châu.

 • 03/01/2023

  Ban Dân Tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình phát triển kinh tế- xã hội tại một số xã vùng III, biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Từ ngày 22-30/12/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại một số xã vùng III, biên giới tại xã Tân Xuân huyện Vân Hồ, xã Chiềng Khừa huyện Mộc Châu, xã Lóng Phiêng huyện Yên Châu, xã Phiêng Pằn huyện Mai Sơn, xã Mường Cai huyện Sông Mã, xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp. Đoàn khảo sát do đồng chí Lò Văn Thân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn tham gia Đoàn khảo sát có các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế - xã hội HĐND các huyện; lãnh đạo phòng Dân tộc các huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể các xã nơi Đoàn đến khoả sát.

 • 21/10/2022

  Giám sát việc thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư, 
phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh

  Thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định số 210/QĐ-DT ngày 16/9/2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh; từ ngày 11 -19/10/2022, Đoàn giám sát do đồng chí Lò Văn Thân -  Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức làm việc tại các huyện: Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

 • 13/10/2022

  Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 38 của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Phù Yên

  Tiếp tục chương trình giám sát, sáng ngày 13/10/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Quàng Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sắp xếp, sáp nhập tại huyện Phù Yên. Cùng đi có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, phòng chuyên môn của Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Cầm Văn Tân - Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND và các phòng, ban liên quan của huyện Phù Yên; Ban giám hiệu trường Mầm non Tường Thượng, Trường TH&THCS Tường Thượng 1, huyện Phù Yên.

 • 13/10/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng

  Ngày 12/10/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay tại Sở Xây dựng.

 • 11/10/2022

  Giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sắp xếp, sáp nhập tại huyện Thuận Châu

  Chiều ngày 10/10/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn thực hiện giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sắp xếp, sáp nhập tại UBND huyện Thuận Châu. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND huyện.

 • 05/10/2022

  Giám sát tại UBND thành phố về tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sắp xếp, sáp nhập

  Chiều ngày 04/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với UBND thành phố, Trường TH-THCS Quyết Tâm (thành phố Sơn La). Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các phòng ban chuyên môn và Ban giám hiệu trường TH-THCS Quyết Tâm.

 • 04/10/2022

  Giám sát tình hình hoạt động của trường THCS-THPT Nguyễn Du sau sắp xếp, sáp nhập

  Sáng ngày 04/10, Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 38/NQ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về “tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn huyện, thành phố” tại Trường THCS-THPT Nguyễn Du (thành phố Sơn La).

 • 30/09/2022

  Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Sơn La

  Ngày 28/9, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Ngọc Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay tại thành phố Sơn La.

 • 29/09/2022

  Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát liên quan đến triển khai Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích y bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025

  Chiều ngày 26/9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, đã tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát liên quan đến triển khai Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích y bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025. Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính.

 • 23/09/2022

  Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Sông Mã

  Ngày 21/9, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Ngọc Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay tại huyện Sông Mã.

 • 19/09/2022

  Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ

  Ngày 15-16/9, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Ngọc Yến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay tại huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ.

 • 19/08/2022

  Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ngày 18/8, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để khảo sát công tác chỉ đạo sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

 • 17/08/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khảo sát công tác sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu cho chế biến nông sản xuất khẩu tại huyện Vân Hồ

  Ngày 17/8/2022, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát công tác chỉ đạo sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã làm việc tại huyện Vân Hồ.

 • 17/08/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khảo sát công tác sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu cho chế biến nông sản xuất khẩu tại huyện Phù Yên

  Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-TTHĐND ngày 08/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn khảo sát công tác chỉ đạo sản xuất, xây dựng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Ngày 16/8/2022, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát công tác chỉ đạo sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã làm việc tại huyện Phù Yên.

 • 22/06/2022

  Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát

  Ngày 21/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã chủ trì làm việc với UBND tỉnh thống nhất đánh giá kết quả giám sát về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Chá A Của - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát; Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; Lãnh đạo UBND và Phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thành phố.

 • 16/05/2022

  Kết quả thực hiện Dự án phát triển trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La và việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến thực hiện chính sách đối với các hộ dân góp đất trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh

  Cây cao su là cây đa mục tiêu, việc phát triển cây cao su trên địa bàn một số huyện của tỉnh Sơn La vừa có tác dụng nâng cao độ che phủ rừng vừa bảo vệ môi trường và tạo thu nhập cho nhân dân trong vùng dự án. Trong quá trình thực hiện đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền các cấp; được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, đất đai được tích tụ, tập trung đưa vào canh tác đồng bộ tạo vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến. Sau hơn 14 năm triển khai, tỉnh Sơn La và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết. Qua đó đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới của một tỉnh miền núi với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

 • 13/05/2022

  Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường

  Sáng ngày 12/5/2022, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020.

 • 22/04/2022

  Đoàn khảo sát thực địa các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Bắc Yên

  Thực hiện Thông báo số 613-TB/TU ngày 07/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy, Từ ngày 18-20/4/2022, Đoàn khảo sát do đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực địa tại một số bản thuộc các xã: Pắc Ngà, Chim Vàn, Hang Chú, Xím Vàng huyện Bắc Yên và làm việc với Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Yên về sự phù hợp, cần thiết phê duyệt chủ trương đầu tư đối dự án thủy điện Suối Lựm 1A, Thủy điện Suối Lựm 1 mở rộng, Thủy điện Xím Vàng và Thủy điện Xím Vàng 3; tham gia Đoàn khảo sát có Lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, TT huyện ủy, UBND huyện Bắc Yên, UBND các xã Pắc Ngà, Chim Vàn, Hang Chú, Xím Vàng huyện Bắc Yên cùng các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện và đại diện Ban quản lý, một số hộ dân thuộc một số bản trong vùng dự án.

 • 15/04/2022

  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Sơn La

  Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 26/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Sáng ngày 14/4/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 tại UBND thành phố Sơn La.

 • 08/04/2022

  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Mộc Châu

  Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 26/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Chiều ngày 7/4/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Mộc Châu để nắm tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Làm việc với đoàn có đồng chí Long Trung Tâm, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong thường trực HĐND - UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

 • 06/04/2022

  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Sốp Cộp

  Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 26/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Sáng ngày 05/4/2022, đồng chí Chá A Của - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Sốp Cộp để nắm tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Làm việc với đoàn có đồng chí Dương Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Đào Đình Thi, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong thường trực HĐND - UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

 • 31/03/2022

  Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện Đề án xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021

  Thực hiện chương trình công tác năm 2022, trong các ngày 21 đến 25/3/2022, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát trực tiếp  tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021 tại các Bệnh viện đa khoa: huyện Thuận Châu, Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu và Sở Y tế, đồng thời giám sát gián tiếp qua xem xét báo cáo của các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

 • 23/03/2022

  Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại huyện Yên Châu

  Sáng ngày 23/3, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Yên Châu để nắm tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Lù Văn Cường, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong thường trực HĐND - UBND huyện và Lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

 • 10/03/2022

  Kết quả thực hiện công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Luật Thủy lợi được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 cùng với các Nghị định, Thông tư và văn bản có liên quan hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi đã được ban hành. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; các quy định liên quan về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó có sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đã được ban hành mới, thay thế hệ thống văn bản pháp luật cũ.

 • 08/03/2022

  Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh

  Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-PC ngày 17/01/2022 và Thông báo số 159/TB-PC của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, từ ngày 01/3 đến ngày 04/3/2022, Đoàn giám sát do đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh tại các huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Thuận Châu và Quỳnh Nhai .

 • 26/01/2022

  Đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

  Ngoài các chế độ, chính sách của Trung ương, trong thời gian qua HĐND tỉnh Sơn La đã rất quan tâm, ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ thêm cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các đối tượng trước tác động không nhỏ của dịch bệnh covid-19. Song hành với đó, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh cũng đã tăng cường hoạt động giám sát để đảm bảo việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng nêu trên được kịp thời, đầy đủ.

 • 25/01/2022

  Tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh

  Tính đến hết tháng 10/2021, toàn tỉnh có 9.324 người nhiễm HIV; 4.114 người tử vong do AIDS; 4.910 người nhiễm HIV còn sống. Tỉ lệ người nhiễm HIV của tỉnh còn khá cao so với các tỉnh trong cả nước, do đó việc triển khai các giải pháp đồng bộ hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra là cần thiết.

VIDEO CLIP
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn