PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 08/05/2024

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh lấy ý kiến và thông tin, tuyên truyền đối với một số dự án luật trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

  Chiều ngày 08/5/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và thông tin, tuyên truyền đối với các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị

 • 18/10/2023

  Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị tham gia vào 02 dự án luận trình xin ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

  Sáng 18/10/2023, Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào 02 Dự án Luật: Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Thủ đô (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Pháp chế của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tư pháp, Xây dựng, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Thường trực HĐND và lãnh đạo Toà án nhân dân một số huyện, thành phố: Thuận Châu, thành phố Sơn La, Mai Sơn, Mường La.

 • 17/10/2023

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị xin ý kiến vào các dự thảo Luật

  Ngày 17/10, đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và Luật Lưu trữ (sửa đổi).

 • 03/10/2023

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào một số Dự án luật trình tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV

  Sáng 03/10/2023, Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, các Sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế…

 • 18/05/2023

  Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  Ngày 17/5/2023, đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư…

 • 16/05/2023

  Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

  Chiều ngày 16/5, đồng chí Hoàng Thị Đôi – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh: Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính; Công thương; Bảo hiểm xã hội; Cục thuế ; Liên minh Hợp tác xã; Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và đại diện các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉn

 • 16/05/2023

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào một số Dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

  Sáng 16/5/2023, đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên nước(sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi). Dự Hội nghị có Đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công thương, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp c&

 • 14/10/2022

  Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến vào 02 Dự thảo Luật: Đất đai (sửa đổi) và Hợp tác xã (sửa đổi)

  Ngày 14/10/2022, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào 02 Dự thảo Luật: Đất đai (sửa đổi) và Hợp tác xã (sửa đổi)

 • 12/10/2022

  Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

  Sáng 12/10/2022, đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có đồng chí Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công thương, Tư pháp, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

 • 10/10/2022

  Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

  Sáng ngày 10/10/2022, đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Tham gia Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh: Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La, các Ngân hàng Thương mại và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

 • 27/03/2022

  Lấy ý kiến Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

  Chiều 26/3/2022, Ủy ban Xã hội của Quốc hội phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Các đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

VIDEO CLIP
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn