PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 13/01/2024

  Kết quả công tác của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023

  Chiều ngày 12/01/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 18/12/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 36

  Sáng ngày 18/12/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 36 để xem xét nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười sáu HĐND tỉnh và nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một các Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 05/12/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 35

  Ngày 04/12/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 35 để xem những nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh và các nội dung do các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.

 • 11/11/2023

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sông Mã

  Ngày 11/11, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 3, thị trấn Sông Mã.

 • 10/11/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 34

  Chiều ngày 10/11/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 34 để xem xét những nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm của HĐND tỉnh và nội dung do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.

 • 31/10/2023

  Chủ tịch HĐND tỉnh đối thoại với Nhân dân về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025

  Sáng ngày 31/10/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch HĐND tỉnh về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện; đại diện Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn huyện. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện với 145 đại biểu tham dự.

 • 14/10/2023

  Các Ban HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban HĐND tỉnh với các Ban HĐND các huyện, thành phố năm 2023

  Ngày 14/10, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, các Ban HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban HĐND tỉnh với các Ban HĐND các huyện, thành phố năm 2023.

 • 05/10/2023

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2023

  Ngày 05/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, các báo cáo viên nguyên là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách, báo cáo viên hiện đang công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về phía tỉnh Sơn La, dự hội nghị có đồng chí: Lò Minh Hùng- Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ; Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND,  lãnh đạo và thành viên các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và các huyện, thành p

 • 11/09/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 32

  Chiều ngày 11/9/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 32. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 27/08/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 31

  Ngày 25/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 31 để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND tỉnh và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 28/07/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 30

  Chiều ngày 28/7/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 30 để xem xét các nội dung do các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình xin ý kiến. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 13/07/2023

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại huyện Bắc Yên

  Thực hiện Công văn số 3713-CV/TU ngày 05/7/2023 của Thường trực tỉnh uỷ về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, ngày 12/7/2023 đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bắc Yên. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Tham gia Đoàn công tác có đại diện Thường trực Huyện uỷ, huyện Bắc Yên; lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bắc Yên.

 • 14/06/2023

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tại huyện Mai Sơn

  Sáng ngày 14/6/2023, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Mai Sơn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng - Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Mai Sơn; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 17/05/2023

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 tại huyện Mai Sơn

  Ngày 16/5/2023, huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho các đảng viên. Dự lễ trao Huy hiệu Đảng có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ban, đoàn thể huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã: Nà Bó, Chiềng Kheo, Chiềng Sung, Chiềng Chăn, thị trấn Hát Lót.

 • 28/03/2023

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 17 - 26/3/2023, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Thân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

 • 22/02/2023

  Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023

  Ngày 21/02/2023, tại Quảng Ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức   Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Chủ trì và điều hành Hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Tham dự Hội nghị có các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương và Thường trực HĐND 63 tỉnh, thành phố.

 • 19/02/2023

  Gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động đã nghỉ hưu đầu xuân Quý Mão năm 2023

  Ngày 18/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt nguyên cán bộ, công chức, người lao động nghỉ hưu tại cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Văn Chất - Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Cầm Ngọc Minh - Nguyên Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên cán bộ, công chức, người lao động nghỉ hưu tại Văn phòng.

 • 16/02/2023

  Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của HĐND tỉnh, HĐND huyện, thành phố

  Chiều ngày 16/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố.

 • 14/02/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 25

  Chiều ngày 13/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 25 để xem xét các nội dung do các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình xin ý kiến. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 06/01/2023

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết tại huyện Mai Sơn

  Ngày 5/1, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân dân hai xã Chiềng Mung, Phiêng Pằn; Tiểu đoàn bảo vệ sân bay Nà Sản; Trạm Ra đa 37 và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn.

 • 04/01/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ hai mươi bốn

  Chiều ngày 03/01/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ hai mươi bốn. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 28/11/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ hai mươi ba

  Sáng ngày 28/11/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 23. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lò Hải Phan - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 04/11/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 22

  Sáng ngày 04/11/2022, Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 22 của Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trình bổ sung Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV. Dự Phiên họp có đồng chí Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Hải Phan - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành

 • 24/10/2022

  Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng ngày 24/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 12/10/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ huyện Bắc Yên

  Ngày 12/10/2022, đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ huyện Bắc Yên nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Bắc Yên 9 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

 • 27/09/2022

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

  Sáng ngày 27/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Thắng - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, các báo cáo viên nguyên là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND hoạt động tại các cơ quan của Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách. Về phía tỉnh Sơn La, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh và gần 150 đại biểu là đại biểu HĐND tỉnh mới trúng cử lần đầu, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố.

 • 23/09/2022

  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giao ban với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố năm 2022

  Ngày 23/9, tại huyện Mộc Châu, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Hồng Liên - Phó Trưởng Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì và điều hành Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện Thường trực HĐND và lãnh đạo, thành viên Ban Pháp chế các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố.

 • 14/09/2022

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức học tập kinh nghiệm thẩm tra, giám sát tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, từ ngày 09 - 14/9/2022, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Thân - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thẩm tra, giám sát tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

 • 14/09/2022

  Tập huấn kỹ năng biên tập, viết tin, bài cho biên tập viên, cộng tác viên Trang thông tin điện tử đại biểu dân cử tỉnh Sơn La

  Sáng ngày 14/9/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng biên tập, viết tin, bài cho biên tập viên, cộng tác viên Trang thông tin điện tử đại biểu dân cử tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Quàng Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; đồng chí Sòi Ngọc Cương - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trưởng ban Biên tập; đồng chí Lê Huy Ngoan - Phó Tổng Biên tập Báo Sơn La; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố.

 • 06/09/2022

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học cơ sở xã Song Pe

  Sáng nay 05/9, đồng chí Chá A Của -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường THCS xã Song Pe được tổ chức chung cho 3 trường mầm non, tiểu học, THCS. Cùng dự có đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh - Bí thư huyện ủy Bắc Yên; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND; đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Song Pe huyện Bắc Yên.

 • 05/09/2022

  Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu

  Sáng 05/9, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu. Cùng dự có đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Châu, đồng chí Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

 • 26/08/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ hai mươi

  Sáng ngày 26/8/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ hai mươi của Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV và cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh.

 • 16/08/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Hang Chú, huyện Bắc Yên

  Ngày 16/8, tại xã Hang Chú, UBND huyện Bắc Yên đã tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Tham dự có đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Bắc Yên và một số cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện Bắc Yên, đại diện Nhân dân xã Hang Chú, huyện Bắc Yên.

 • 11/08/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Phiên họp thứ mười chín

  Ngày 10/8/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ mười chín, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét, thống nhất những nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh. Dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh và Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 21/07/2022

  Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội nghị Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số tại thành phố Vũng Tàu

  Trong 02 ngày 21-22/7/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội nghị Kỹ năng hoạt động của Đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hơp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Đại sứ quán AiLen tại Việt Nam tổ chức tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cùng dự có các đồng chí đại điện Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ trì Hội nghị.

 • 20/07/2022

  Đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ khu dân cư tại bản Nặm Lin, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên

  Sáng ngày 20/7/2022, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ khu dân cư tại bản Nặm Lin, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên. Tham dự sinh hoạt có đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư huyện ủy Bắc Yên; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện uỷ Bắc Yên; tập thể Thường trực Đảng uỷ xã Chiềng Sại và các đồng chí đảng viên Chi bộ bản Nặm Lin.

 • 19/07/2022

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ tại huyện Mai Sơn

  Sáng ngày 18/7/2022, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Việt Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Mai Sơn; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhâm - Phó Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cùng Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mai Sơn đã đến thăm và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn huyện Mai Sơn nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

 • 15/07/2022

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

  Sáng ngày 15/7/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; lãnh đạo các Ban của HĐND các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố.

 • 13/07/2022

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ mười tám

  Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ mười tám, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất những nội dung trình Kỳ họp thứ năm diễn ra vào ngày 13, 14/7. Dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Thị Đôi - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh.

 • 01/07/2022

  Kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 
và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Bắc Yên

  Ngày 01/7, đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Yên nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện. Tham gia làm việc có đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đồng chí Quàng Thị Xuyến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 29/06/2022

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp lần thứ 17

  Ngày 27/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã chủ trì Phiên họp thứ 17, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, xem xét các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ bẩy, HĐND tỉnh khóa XV. Dự họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh và Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 21/06/2022

  Chủ tịch HĐND tỉnh tổ chức đối thoại với Nhân dân về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026

  Chiều ngày 21/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch HĐND tỉnh về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện, thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các huyện.

 • 14/06/2022

  BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH TỔ CHỨC HỌC TẬP KINH NGHIỆM BAN HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, từ ngày 04 - 10/6/2022, Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Quàng Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của HĐND tại Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế.

 • 03/06/2022

  Thường tực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 02/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thành Công - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 • 30/05/2022

  Thường trực HĐND tỉnh thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên

  Từ ngày 25-27/5, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hà Thị Ngọc Yến, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • 17/05/2022

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 tại huyện Mai Sơn

  Ngày 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Dự buổi Lễ, có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 • 27/04/2022

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp lần thứ 15

  Sáng ngày 26/4/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp lần thứ 15 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 21/04/2022

  Đoàn khảo sát thực địa dự án thủy điện Mường Bằng (dự kiến bổ sung quy hoạch thuỷ điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La)

  Chiều ngày 20/4/2022, Đoàn khảo sát theo Thông báo số 613-TB/TU ngày 07/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thái Hưng -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực địa tại một số bản thuộc xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn và làm việc với Thường trực huyện ủy, UBND huyện Mai Sơn về sự phù hợp, cần thiết bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Bằng vào quy hoạch thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh; tham gia Đoàn khảo sát có Lãnh đạo Sở Công Thương, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực huyện ủy, UBND huyện Mai Sơn, UBND xã Mường Bằng cùng các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện và đại diện Ban quản lý bản, một số hộ dân thuộc bản  Mé, bản Lương Mạt, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn.

 • 25/02/2022

  Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ Bản Ngậm xã Song Pe, huyện Bắc Yên

  Ngày 24/02/2022, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội đã dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 2 năm 2022 tại Chi bộ bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên. Tham dự sinh hoạt có đồng chí Lò Thị Thúy Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy Bắc Yên, đại diện Đảng ủy xã Song Pe.

 • 11/02/2022

  Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại huyện Mai Sơn

  Ngày 09/02/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra, nắm tình hình triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022 tại huyện Mai Sơn.

VIDEO CLIP
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn