PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh
Lượt xem: 293

Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp.

Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022, hôm nay HĐND tỉnh khoá XV tổ chức Kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách quý dự Kỳ họp. Xin trân trọng gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XV thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý,

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh

Năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 08 Kỳ họp (gồm 03 Kỳ họp thường lệ và 05 kỳ họp chuyên đề) ban hành 90 Nghị quyết theo thẩm quyền, trong đó có 04 nghị quyết là cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ cuối năm với khối lượng công việc rất lớn. Theo Chương trình, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng sau đây:

Thứ nhất, về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế  hoạch đầu tư công năm 2023.

Năm 2022, chúng ta đã tập trung thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ; Nghị quyết của Quốc hội, của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Dưới sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Trung ương; sự lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh uỷ; sự quyết sách phù hợp, kịp thời và giám sát có hiệu quả của HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành quyết định của UBND tỉnh; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực, phấn đấu cộng đồng trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; chúng ta đã thực hiện khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,71% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.550 tỷ đồng, bằng 120,5% so với Chính phủ giao, 100% kế hoạch HĐND tỉnh giao và bằng 106,4% so với cùng kỳ năm trước. HĐND tỉnh đã ban hành 08 Nghị quyết triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện lập, phê duyệt và giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của người dân được cải thiện; đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người lao động trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực và hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Những kết quả quan trọng, khá toàn diện nêu trên tạo thêm thuận lợi, thời cơ để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, năm 2023, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như biến động phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế và an ninh - chính trị thế giới; áp lực lạm phát, biến động lãi suất; giá xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng cao; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường…

Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu thật kỹ các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2022, nhận rõ những kết quả và bài học đã đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để xem xét, quyết định các mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công cho năm 2023, kế hoạch tài chính trung hạn 3 năm 2023-2025.

Thứ hai, thảo luận và quyết nghị 27 dự thảo Nghị quyết, cụ thể: 

- 24 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình, gồm: 10 Nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách; 04 Nghị quyết liên quan đến việc thu hồi, điều chỉnh thời gian thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thông qua danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; 02 Nghị quyết liên quan đến giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND và số lượng người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023; 02 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Văn hoá - Xã hội; 03 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp; 02 Nghị quyết liên quan đến việc phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh và quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng và Nghị quyết liên quan đến việc đặt tên đường, tên phố cho thị trấn Nông trường Mộc Châu.

- 03 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình, gồm: (1) Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp năm 2023 của HĐND tỉnh. (2) Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ năm. (3) Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai Kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh (Từ Kỳ họp thứ năm đến Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV).

Các dự thảo Nghị quyết đã được các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến gửi Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển UBND tỉnh nghiên cứu tiếp thu, giải trình tại Kỳ họp. Chủ toạ Kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận, xem xét, cho ý kiến để các Nghị quyết được ban hành sẽ đi vào cuộc sống và có tính khả thi cao.

Thứ ba, về hoạt động giám sát

HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Thứ tư, tại Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2022.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm này, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp thống nhất nội dung Kỳ họp trước 45 ngày theo quy định; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban cuả HĐND tỉnh và các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản trình Kỳ họp chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ để chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng các nội dung của Kỳ họp.

Để Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh hoàn thành chương trình, mục tiêu đã đề ra, Chủ tọa Kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận, tham gia các nội dung trình kỳ họp, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để tạo sự thống nhất cao quyết nghị các nội dung trình Kỳ họp.

Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh nêu ra.

Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động của Kỳ họp đến cử tri và Nhân dân.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh, khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

VIDEO CLIP
Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
Trang đầu « 1 2 3 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn