PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 21/02/2024

  Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023”

  Ngày 20/02/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” tại UBND huyện Thuận Châu, Sở Y tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc giám sát.

 • 26/01/2024

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Sáng ngày 26/01/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh về giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

 • 17/11/2023

  Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

  Sáng 17/11/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị. Dự họp trực tuyến tại điểm cầu Sơn La có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ban ngành của tỉnh.

 • 25/07/2023

  Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Ngày 24/7, Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát, Trưởng Đoàn công tác số 3 làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Sơn La về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 08/03/2023

  Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng đối với các sở, ngành

  Ngày 8/3, Tiếp tục chương trình giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”, Đoàn ĐQBH tỉnh có cuộc làm việc với các Sở, ngành có liên quan. Đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát, đã chủ trì cuộc làm việc. Tham dự cuộc giám sát có đồng chí Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ĐBQH tỉnh; đồng chí Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, ĐBQH tỉnh cùng các thành viên Đoàn giám sát.

 • 08/03/2023

  Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng tại huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên

  Ngày 7/3, Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Đôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát, đã giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” tại 2 huyện Bắc Yên, Phù Yên. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, ĐBQH tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Hội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

 • 11/01/2023

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại huyện Sông Mã

  Trong 2 ngày 10 và 11/01/2023, Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Đôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại huyện Sông Mã. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ.

 • 30/12/2022

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc huy động huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh

  Sáng ngày 29/12/2022, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La do đồng chí Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với sở, ngành về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã làm việc với các sở: Y tế, Lao động, Thương binh và xã hội, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 • 15/09/2022

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại huyện Mường La

  Ngày 15/9, tiếp tục chương trình giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”, đại biểu Hoàng Thị Đôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Tổ trưởng đã có cuộc làm việc tại huyện Mường La. Tham gia thành viên Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo: Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 • 15/09/2022

  Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” tại huyện Quỳnh Nhai

  Ngày 13/9, đại biểu Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh làm Tổ trưởng đã giám sát việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” tại huyện Quỳnh Nhai. Tham dự giám sát có lãnh đạo Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin truyền thông.

 • 07/06/2022

  Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Thực hiện Nghị quyết số 18/2022/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; Quyết định số số 08/QĐ - ĐĐBQH ngày 07/01/2022 thành lập Đoàn giám sát; Kế hoạch số 11/KH-ĐGS ngày 10/01/2022 của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” trên địa bàn tỉnh Sơn La; cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” trên địa bàn tỉnh.

 • 28/04/2022

  Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Thực hiện Nghị quyết số 289/NQ-UBTVQH15 ngày 06/9/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”; Kế hoạch số 76/KH-ĐGS ngày 24/10/2021 của Đoàn giám sát của UBTVQH “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-ĐĐBQH ngày 26/01/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Sơn La và Kế hoạch kèm theo.

 • 08/03/2022

  Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công tác Quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Thực hiện Nghị quyết số 19/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Quyết định số 07/QĐ-ĐĐBQH ngày 14/12/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” trên địa bàn tỉnh Sơn La; cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” trên địa bàn tỉnh.

 • 30/12/2021

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch tại Thành phố

  Ngày 29/12, Tổ giám sát số 3 thuộc Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 3 đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, thi hành trên địa bàn thành phố Sơn La. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Sỹ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

 • 29/12/2021

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch tại huyện Sông Mã

  Ngày 29/12, tại huyện Sông Mã, Tổ giám sát số 1 thuộc Đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm Tổ trưởng đã chủ trì cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Cùng dự có đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các thành viên Tổ giám sát.

 • 29/12/2021

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch

  Ngày 28/12, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành tại huyện Sốp Cộp, Vân Hồ và Mộc Châu.

VIDEO CLIP
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn