PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh
Lượt xem: 335
Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp. Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ sáu

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; Kỳ họp thường lệ lần thứ sáu HĐND khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

HĐND tỉnh đã tiến hành đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 27 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung khác. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh. Tại Kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn đối với 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 02 Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn. Nội dung chất vấn phù hợp với tình hình thực tế, được dư luận, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình.

 Kính thưa quý vị đại biểu;

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5 năm (2021 - 2025); trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Để đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển xanh, nhanh và bền vững; HĐND tỉnh đề nghị  UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trọng tâm là:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030; Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; 06 chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh và 03 khâu đột phát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, để nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 làm căn cứ để triển khai lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, làm cơ sở để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển.

Thứ hai, thực hiện thắng lợi 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,5% trở lên; các cấp, các ngành, các địa phương phải triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ 4 lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phát triển hạ tầng; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động. Thường xuyên nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh và chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, mặt bằng sạch, thị trường đầu ra của sản phẩm, nguồn nhân lực, sự tin cậy và thân thiện của cán bộ, công chức và người dân,… nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm của tỉnh, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng năng lực sản xuất nhất là các sản phẩm công nghiệp chế biến nông sản, gắn với khai thác tiềm năng các vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân. Tiếp tục phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần thái độ phục vụ tại các cơ sở điều trị, đẩy mạnh việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân; tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui Xuân Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, xã hội - văn hoá với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng vùng sâu, vùng xa, cùng biên giới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thành phố, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, ma tuý, về kinh tế, tham nhũng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả và các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu cải thiện mạnh mẽ các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thứ bảy, ngay sau Kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh và các kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát; yêu cầu uỷ viên UBND tỉnh được chất vấn tại Kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên trả lời chất vấn, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào Kỳ họp thường lệ tiếp theo. Đề nghị các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy; hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của các cơ quan báo chí; tình cảm và sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ còn hơn một tháng nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới 2023 và chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, với tình cảm chân thành, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV.

Xin trân trọng cảm ơn!

VIDEO CLIP
Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
Trang đầu « 1 2 3 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn