PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại phụ lục số 01,02 ban hành kèm theo Điều 1, Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004 của HĐND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022

  Quy định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dụcvà đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022

  Về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ Kỳ họp thứ ba đến Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Về kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 4)

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương (đợt 5)

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Bãi bỏ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025”

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Về việc thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Về việc thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Thông qua danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Hủy bỏ danh mục các công trình, dự án thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

  Về việc điều chỉnh tên dự án, diện tích, loại đất, thời gian thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 14/7/2022

  Về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương năm 2021

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 14/7/2022

  Về việc phân bổ dự toán kinh phí năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 14/7/2022

  Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn huyện Bắc Yên, Mường La và huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 14/7/2022

  Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 14/7/2022

  Về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 14/7/2022

  Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

VIDEO CLIP
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn