PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 16/04/2024

  HĐND huyện Thuận Châu tổ chức Kỳ họp chuyên thứ 21

  Sáng ngày 15/4, HĐND huyện Thuận Châu khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 21. Đồng chí Thào A Súa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Thặng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 30/32 đại biểu HĐND huyện.

 • 02/04/2024

  HĐND huyện Vân Hồ thông qua 07 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 23

  Ngày 02/4/2024, HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 23 theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 14 xã. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị.

 • 29/03/2024

  HĐND huyện Yên Châu thông qua Đồ án quy hoạch chung thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2035

  Ngày 28/3/2024, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười tám. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 33/34 đại biểu HĐND huyện.

 • 25/03/2024

  HĐND huyện Mộc Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Ngày 25/3/2024, HĐND huyện Mộc Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Trần Dân Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tăng Văn Xiến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • 24/03/2024

  Thường trực HĐND huyện Bắc Yên tổ chức Hội nghị giao ban, trao đổi công tác giữa Thường trực HĐND huyện với các Thường trực HĐND xã, thị trấn quý I năm 2024

  Ngày 22/3, tại Nhà văn hóa xã Mường Khoa, Thường trực HĐND huyện Bắc Yên tổ chức Hội nghị giao ban, trao đổi công tác giữa Thường trực HĐND huyện với các Thường trực HĐND xã, thị trấn. Đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Huy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì Hội nghị.

 • 22/03/2024

  Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực

  Ngày 21/3/2024, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực về một số nội dung thuộc lĩnh vực tư pháp, nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên giải trình. Tham dự phiên giải trình có các đồng chí Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo: Các Ban của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Tổ trưở

 • 18/03/2024

  Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 14

  Ngày 18/3/2024, HĐND huyện Bắc Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 14. Đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ và điều hành Kỳ họp.

 • 12/03/2024

  Thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu

  Ngày 12/3/2024, HĐND huyện Thuận Châu khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 19

 • 08/03/2024

  HĐND huyện Vân Hồ thông qua 05 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 22

  Ngày 07/3/2024, HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 22. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đại biểu HĐND huyện và Lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị. Kỳ họp trực tuyến đến điểm cầu 14 xã

 • 27/01/2024

  HĐND huyện Thuận Châu thông qua 08 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ 17

  Ngày 26/01/2024, HĐND huyện Thuận Châu khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 17. Đồng chí Thào A Súa - Phó Bí thư Huy

 • 27/01/2024

  Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy

  Sáng ngày 26/01/2024, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đại diện Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 32/34 đại biểu HĐND huyện.

 • 22/01/2024

  HĐND huyện Phù Yên thông qua 06 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười ba

  Ngày 22/01/2024, HĐND huyện Phù Yên khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười ba. Đồng chí Cầm Văn Tân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hồ Đăng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; tham dự Kỳ họp có các đồng chí  trong Thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 31/34 đại biểu HĐND huyện.

 • 18/01/2024

  HĐND huyện Bắc yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024 và Kỳ họp chuyên đề thứ mười ba, HĐND huyện Bắc Yên

  Chiều ngày 17/01/2024, HĐND huyện Bắc Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của HĐND huyện; các HĐND xã, thị trấn theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 150 đại biểu. Đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 • 17/01/2024

  Cử tri Phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La đề nghị sớm triển khai dự án thoát lũ từ khu vực Phường Chiềng Sinh về trung tâm thành phố

  Sáng ngày 17/01/2024, đồng chí Hà Trung Chiến - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tám của HĐND tỉnh Sơn La khóa XV tại phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La; tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND thành phố, Tổ đại biểu số 5 - HĐND thành phố và một số phòng, ban, đơn vị của thành phố, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố.

 • 16/01/2024

  HĐND huyện Sốp Cộp tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Mười

  Ngày 15/01/2024, HĐND huyện Sốp Cộp khóa IV đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười. Đồng chí Quàng Văn Tiêu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Quý Ba - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện và 28/28 đại biểu HĐND huyện.

 • 19/12/2023

  Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Sơn La khóa XX thành công tốt đẹp

  Ngày 19/12/2023, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố và đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa và điều hành Kỳ họp.

 • 19/12/2023

  HĐND huyện Mộc Châu tổ chức Kỳ họp thứ tám HĐND huyện khoá XXI

  Ngày 18/12/2023, HĐND huyện đã được tổ chức Kỳ họp thứ tám để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và đề ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Dân Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Tăng Văn Xiến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ và điều hành Kỳ họp.

 • 18/12/2023

  Hội đồng nhân dân huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp thường lệ lần thứ bảy.

  Ngày 18/12/2023, HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thường lệ lần thứ bảy. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ và điều hành Kỳ họp.

 • 17/12/2023

  HĐND huyện Phù Yên thông qua 18 Nghị quyết tại Kỳ họp cuối năm 2023

  Ngày 15/12/2023, HĐND huyện Phù Yên khóa XXI, tổ chức Kỳ họp thường lệ thứ bảy để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Cầm Văn Tân - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hồ Đăng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; Dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn và 31/34 đại biểu HĐND huyện.

 • 17/12/2023

  Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Mường La khóa XXI, thành công tốt đẹp

  Trong 2 ngày 14-15/12/2023, HĐND huyện Mường La khóa XXI, tổ chức Kỳ họp thứ bảy để đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp.

 • 29/11/2023

  Thông qua đồ án Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên đến năm 2035

  Ngày 28/11/2023, HĐND huyện Phù Yên khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười hai để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Cầm Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hồ Đăng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 32/34 đại biểu HĐND huyện.

 • 23/11/2023

  HĐND huyện Yên Châu thông qua 06 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm

  Sáng ngày 22/11/2023, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đại diện Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 34/35 đại biểu HĐND huyện.

 • 15/11/2023

  HĐND huyện Bắc Yên thông qua 03 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12

  Chiều ngày 15/11/2023, HĐND huyện Bắc Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 12. Đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ và điều hành Kỳ họp.

 • 15/11/2023

  HĐND huyện Phù Yên thông qua 11 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười một

  Chiều ngày 14/11/2023, HĐND huyện Phù Yên khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười một để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Cầm Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hồ Đăng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 33/34 đại biểu HĐND huyện.

 • 09/11/2023

  HĐND huyện Vân Hồ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

  Ngày 09/11/2023, HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 20 để lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

 • 08/11/2023

  Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã năm 2023

  Ngày 08/11/2023, Thường trực HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các xã n

 • 03/11/2023

  HĐND huyện Quỳnh Nhai lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

  Chiều ngày 31/10/2023, HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề để lấy phiếu tin nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đinh Ngọc Vương - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp.

 • 26/10/2023

  HĐND huyện Mường La lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

  Ngày 25/10/2023, HĐND huyện Mường La khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy để lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp.

 • 20/10/2023

  Kỳ họp chuyên đề thứ 11, HĐND huyện Bắc Yên

  Ngày 20/10/2023, HĐND huyện Bắc Yên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 11 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người được HĐND huyện khóa XVIII bầu.

 • 19/10/2023

  HĐND huyện Yên Châu lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

  Ngày 18/10/2023, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn để lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Lò Văn Thân - Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện và 35/35 đại biểu HĐND huyện.

 • 17/10/2023

  HĐND huyện Mộc Châu lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

  Ngày 16/10/2023, HĐND huyện Mộc Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười một tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người được HĐND huyện khóa XXI bầu và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. 

 • 26/09/2023

  HĐND huyện Mộc Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười

  Ngày 26/9/2023, HĐND huyện Mộc Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Dân Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tăng Văn Xiến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện; đại biểu các phòng, ban, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • 30/08/2023

  HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 18

  Ngày 30/8/2023, HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 18. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ và điều hành Kỳ họp.

 • 28/08/2023

  HĐND thành phố Sơn La khóa XX tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 15

  Chiều ngày 28/8/2023, HĐND thành phố Sơn La khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công Kỳ họp họp chuyên đề lần thứ 15. Đồng chí Hà Trung Chiến - Uỷ viên Ban ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XX; đại diện lãnh đạo UBND Thành phố; Trưởng các phòng, ban chuyên môn Thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố.

 • 25/08/2023

  HĐND huyện Yên Châu thông qua 09 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai

  Chiều ngày 24/8/2023, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đại diện Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 32/35 đại biểu HĐND huyện.

 • 23/08/2023

  HĐND huyện Mường La thông qua 07 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu

  Sáng ngày 23/8/2023, HĐND huyện Mường La khóa XXI tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 31/33 đại biểu HĐND huyện. 

 • 17/08/2023

  Tổ đại biểu HĐND huyện Mường La tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh

  Ngày 16/8/2023, đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường La cùng các đồng chí thành viên của Tổ tiếp xúc cử tri  sau Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh tại xã Hua Trai, huyện Mường La. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Hua Trai và 38 cử tri xã Hua Trai, huyện Mường La.

 • 11/08/2023

  Trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND xã Pắc Ngà với Thường trực HĐND xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên

  Ngày 11/8/2023, Thường trực HĐND xã Pắc Ngà tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND với Thường trực HĐND xã Mường Khoa. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND, Ban của HĐND, công chức Văn phòng Thống kê xã Pắc Ngà, xã Mường Khoa

 • 27/07/2023

  Thường trực HĐND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

  Ngày 26/7/2023, Thường trực HĐND huyện Yên Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện và 162 đại biểu đại diện Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, công chức văn phòng - thống kê các xã, thị trấn; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

 • 16/07/2023

  HĐND huyện Mường La tổ chức Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XXI

  Ngày 13-14/7/2023, HĐND huyện Mường La khóa XXI, tổ chức Kỳ họp thứ sáu để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 33/33 đại biểu HĐND huyện. 

 • 13/07/2023

  Hội đồng nhân dân huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp thứ Sáu

  Ngày 12/7/2023, HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 32/33 vị đại biểu HĐND huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND 14 xã và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị.

 • 07/07/2023

  HĐND thành phố Sơn La tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

  Ngày 07/7/2023, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6. Đồng chí Hà Trung Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì Kỳ họp; đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đồng chủ tọa và điều hành Kỳ hop. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ thành ủy; tập thể lãnh đạo UBND thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; đại biểu các xã, phường và các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.  

 • 06/07/2023

  HĐND huyện Yên Châu tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

  Ngày 05/7/2023, Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ sáu để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Lò Văn Thân - Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Dân tộc của HĐND tỉnh; đại diện Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; 32/35 đại biểu HĐND huyện và 100 đại biểu mời là đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn và đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn.

 • 30/06/2023

  Tổ đại biểu HĐND huyện Mường La tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh

  Ngày 28/6/2023, đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường La cùng các đồng chí thành viên của Tổ tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh tại xã Chiềng San, huyện Mường La. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Chiềng San và 40 cử tri xã Chiềng San, huyện Mường La.

 • 23/06/2023

  HĐND huyện Yên Châu thông qua 12 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một

  Ngày 22/6/2023, HĐND huyện Yên Châu đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Lò Văn Thân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND c&a

 • 21/06/2023

  HĐND huyện Mai Sơn thông qua 04 Nghị quyết tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười

  Ngày 20/6, HĐND huyện Mai Sơn đã tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện và 34/35 đại biểu HĐND huyện. 

 • 21/06/2023

  Thường trực HĐND huyện Yên Châu tổ chức Phiên giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực Tư pháp

  Ngày 19/6/2023, Thường trực HĐND huyện Yên Châu tổ chức Phiên giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực Tư pháp. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Phiên giải trình. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan: Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Tòa án nhân dân huyện, phòng Tư pháp, UBND thị trấn Yên Châu; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

 • 02/06/2023

  Thường trực HĐND huyện Yên Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu về hoạt chính quyền địa phương cấp xã lần thứ nhất, năm 2023

  Ngày 01/6/2023, Thường trực HĐND huyện Yên Châu đã tổ chức Hội thi tìm hiểu về hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã lần thứ nhất, năm 2023. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban tổ chức hội thi; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban giám khảo Hội thi. Dự Hội thi có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các Ban của HĐND huyện và 135 thành viên đến từ 15 đội thi của các xã, thị trấn. 

 • 27/05/2023

  Thường trực HĐND huyện Bắc Yên tổ chức Hội thi đại biểu dân cử cấp xã giỏi

  Ngày 22 - 23/5/2023, Thường trực HĐND huyện Bắc Yên đã tổ Hội thi đại biểu dân cử cấp xã giỏi, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban tổ chức hội thi; đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hội thi. Dự Hội thi có đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện

 • 26/05/2023

  HĐND huyện Vân Hồ thông qua 06 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 16

  Ngày 25/5/2023, HĐND huyện Vân Hồ đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 16 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy,

VIDEO CLIP
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn