PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 30/9/2021

  Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/9/2021

  Về việc phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/9/2021

  Về việc phân bổ dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương và kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020, bổ sung năm 2021.

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/9/2021

  Về việc quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (cấp huyện) giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/9/2021

  Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 30/9/2021

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 26/5/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thành phần thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018-2025.

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021

  Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022-2025.

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021

  Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La.

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021

  Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn La được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021

  Quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh Sơn La có tác phẩm đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19/11/2021

  Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 19/11/2021

  Về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

 • 12/12/2021

  Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 19/11/2021

  Về việc điều chỉnh một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 23/01/2022

  Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 20/01/2022

  Về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết (đợt 2) một số nguồn vốn ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư công năm 2022.

 • 23/01/2022

  Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20/01/2022

  Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh.

 • 23/01/2022

  Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 20/01/2022

  Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn II).

 • 23/01/2022

  Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 20/01/2022

  Thông qua danh mục bổ sung dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện năm 2022; Điều chỉnh, bổ sung diện tích; điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình dự án đã được HĐND tỉnh thông qua.

 • 23/01/2022

  Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 20/01/2022

  Về việc hoàn trả nguồn cải cách tiền lương ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022

  Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022

  Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 29/6/2022

  Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 88//NQ-HĐND ngày 29/6/2022

  Về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

 • 31/07/2022

  Nghị quyết số 89//NQ-HĐND ngày 29/6/2022

  về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

VIDEO CLIP
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn