PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 27/09/2023

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra nội dung 
trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 27/9/2023, Ban Dân tộc cùng các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ường thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 • 25/09/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 25/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 25/09/2023

  Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

  Ngày 25/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh.

 • 28/08/2023

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND tỉnh khoá XV thông qua 16 nghị quyết

  Chiều ngày 28/8/2023, dưới sự chủ toạ và điều hành của đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND tỉnh Sơn La khoá XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thông qua 16 nghị quyết.

 • 24/08/2023

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực Dân tộc trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 23/8/2023, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND Mộc Châu liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 23/08/2023

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 23/8/2023, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV. Tham dự Hội nghị cqó đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 20/07/2023

  Bài phát biểu bế mạc kỳ họp bảy, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

   Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

 • 19/07/2023

  Chất vấn đối với 04 Ủy viên UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh

  Chiều ngày 19/7, dưới sự chủ toạ và điều hành của đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

 • 19/07/2023

  Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

 • 14/07/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ 28

  Sáng ngày 13/7/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 28 để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 13/07/2023

  Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 12/7/2023, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, dân tộc trình tại Kỳ họp thứ bẩy. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 11/07/2023

  Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh

  Ngày 11/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • 11/07/2023

  Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khoá XV thuộc lĩnh vực Pháp Chế

  Ngày 10/7/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban  của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra đối một số nội dung báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực Pháp chế. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng: Đoàn ĐBQH

 • 07/06/2023

  Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng ngày 07/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Hải Phan - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 02/06/2023

  Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai

  Sáng ngày 02/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khoá XV đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ Kỳ họp; đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh

 • 30/05/2023

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 27 xem xét các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 30/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 27 để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 của HĐND tỉnh và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 27/05/2023

  Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 26/5/2023, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc; đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉ

 • 18/04/2023

  Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một

  Chiều ngày 18/4/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khoá XV đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ Kỳ họp; đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 • 14/04/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ hai mươi sáu

  Sáng ngày 14/4/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 26. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Sốp Cộp, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 13/04/2023

  Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 12/4/2023, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra thuộc lĩnh vực pháp chế; đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tham dự buổi thẩm tra có các đồng chí: Chá A Của - Ủ

 • 13/04/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 11-12/4/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự thẩm tra có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 11/04/2023

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung 
trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 10/4/2023, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Thân - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 10/01/2023

  Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 10 nghị quyết tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười

  Sáng ngày 10/01/2023, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười để xem xét, quyết định các nội dung  thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của -  Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Đức Thọ - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự Kỳ họp còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, 55/64 vị đại biểu HĐND tỉnh và Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh

 • 09/12/2022

  Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp. Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh.

 • 09/12/2022

  Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn đối với 04 Ủy viên UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 09/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp đối với 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 02 Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo. Các đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

 • 08/12/2022

  Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Kính thưa Chủ tọa kỳ họp Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ Kính thưa đồng chí Nguyễn Hoài Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh Thưa toàn thể các đồng chí và toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh!

 • 08/12/2022

  Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp. Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh.

 • 01/12/2022

  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 30/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra đối với nội dung 02 dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực Pháp chế. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.

 • 28/11/2022

  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung Báo cáo liên quan đến lĩnh vực pháp chế do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 27/11/2022, tiếp tục Chương trình thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV. Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra đối với nội dung 07 báo cáo của UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • 27/11/2022

  Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng ngày 27/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh do đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội, trình Kỳ họp thường lệ lần thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 27/11/2022

  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Tối ngày 26/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Lương Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

 • 27/11/2022

  Ban Dân Tộc thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Dân tộc trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 26/11/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thường lệ lần thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Thân- Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Lương Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 26/11/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 25/11, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi thẩm tra có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

 • 25/11/2022

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 25/11, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

 • 25/11/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Chiều ngày 24/11, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tỉnh, UBND tỉnh.

 • 08/11/2022

  Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV thông qua 14 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 9

  Sáng ngày 08/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khoá XV đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 9. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 • 04/11/2022

  Thẩm tra bổ sung các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 03/11/2022, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra nội dung Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Sơn La năm 2022 trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • 03/11/2022

  Thẩm tra bổ sung các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc trình kỳ họp chuyên đề lần thứ chín của HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 03/11/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Thân - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Chủ trì Hội nghị. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

 • 28/10/2022

  Thường trực HĐND tỉnh xem xét các nội dung 
trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 của HĐND tỉnh

  Ngày 27/10/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự Phiên họp có đồng chí Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 25/10/2022

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc trình kỳ họp chuyên đề lần thứ chín của HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 25/10/2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh  phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín HĐND tỉnh. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

 • 25/10/2022

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực Văn hoá - xã hội trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 25/10/2022, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh đã chủ trì phiên thẩm tra đối với các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 9, HĐND tỉnh khoá XV. Dự phiên thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo và thành viên các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 25/10/2022

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp chuyên đề 
lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 25/10/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực pháp chế.

 • 25/10/2022

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách
 trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín của HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 24/10, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số huyện, thành phố.

 • 31/08/2022

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

  Ngày 31/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đại biểu HĐND và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 • 26/08/2022

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, HĐND tỉnh

  Chiều ngày 25/8/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Lò Văn Thân-Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân –Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

 • 26/08/2022

  Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 25/8/2022, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tư pháp và các ngành có liên quan. Đồng chí Quàng Thị Xuyến, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 • 26/08/2022

  Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng Ngày 25/8/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

 • 14/07/2022

  Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

 • 14/07/2022

  Đổi mới trong điều hành và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 14/7/2022, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV bước sang ngày làm việc thứ hai; trong buổi sáng kỳ họp dành thời gian tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn - là phiên chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Tại kỳ họp đã thực hiện chất vấn đối với 04 Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông -Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 05 nội dung. Với sự điều hành khoa học, linh hoạt, có sự gợi mở của Chủ tọa kỳ họp, phiên chất vấn đã đi đúng trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội, được cử tri đánh giá cao.

 • 14/07/2022

  Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ năm, chiều 13/7, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung thảo luận, biểu quyết, thông qua các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách.

VIDEO CLIP
Object reference not set to an instance of an object.
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 20
 • Hôm nay: 882
 • Trong tuần: 12,912
 • Tất cả: 416,884

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn