PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • Image

  Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 10 nghị quyết tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười

  Sáng ngày 10/01/2023, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười để xem xét, quyết định các nội dung  thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của -  Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Đức Thọ - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự Kỳ họp còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, 55/64 vị đại biểu HĐND tỉnh và Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 • Image

  Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp. Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh.

 • Image

  Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn đối với 04 Ủy viên UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 09/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp đối với 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 02 Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo. Các đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

 • Image

  Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Kính thưa Chủ tọa kỳ họp Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ Kính thưa đồng chí Nguyễn Hoài Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh Thưa toàn thể các đồng chí và toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh!

 • Image

  Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp. Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh.

 • Image

  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 30/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra đối với nội dung 02 dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực Pháp chế. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.

 • Image

  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung Báo cáo liên quan đến lĩnh vực pháp chế do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 27/11/2022, tiếp tục Chương trình thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XV. Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra đối với nội dung 07 báo cáo của UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Image

  Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng ngày 27/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh do đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội, trình Kỳ họp thường lệ lần thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • Image

  Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Tối ngày 26/11/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Lương Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

 • Image

  Ban Dân Tộc thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Dân tộc trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 26/11/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thường lệ lần thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Thân- Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Lương Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

VIDEO CLIP
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
1 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 304
 • Trong tuần: 841
 • Tất cả: 112,561

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn