PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 17/04/2024

  Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua 24 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ 19

  Sáng 17/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 19, HĐND tỉnh khoá XV để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 • 12/04/2024

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ 41

  Chiều ngày 12/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 41 để xem xét các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.

 • 11/04/2024

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều, ngày 10/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Cầm Thị Hồng Duyên - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 10/04/2024

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, dân tộc trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Sáng ngày 10/4, đồng chí Lò Văn Thân - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc, văn hoá - xã hội trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV. 

 • 08/04/2024

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười chín, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Chiều ngày 08/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra 06 nội dung dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực Pháp chế. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • 10/03/2024

  Kỳ họp chuyên đề thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XV thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La

  Chiều ngày 10/3, dưới sự chủ toạ và điều hành của các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 18 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

 • 09/03/2024

  Phiên họp thứ 40, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 40, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV.

 • 09/03/2024

  Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

  Ngày 9/3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • 19/02/2024

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 38

  Chiều ngày 19/02/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 38 để xem xét các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.

 • 31/01/2024

  Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XV thông qua 17 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ 17

  Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

 • 28/01/2024

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ 37

  Chiều ngày 28/01/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 37 để xem xét ý kiến sau thẩm tra đối với các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.

 • 28/01/2024

  Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 28/01/2024, đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế -Ngân sách, Dân tộc trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

 • 26/01/2024

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 26/01/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra 02 nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực pháp chế.

 • 19/12/2023

  HĐND tỉnh Sơn La quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La

  Tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười sáu, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV diễn ra chiều ngày 19/12/2023, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La. Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

 • 08/12/2023

  Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp. Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh.

 • 08/12/2023

  Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV: Chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vấn đề cử tri quan tâm

  Sáng 8/12, Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, dưới sự điều hành của các đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 • 07/12/2023

  HĐND tỉnh Sơn La khai mạc Kỳ họp thứ tám

  Sáng 7/12/2023, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp cuối năm 2023). Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Sơn La; Lò Việt Phương, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Sơn La; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

 • 07/12/2023

  Bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV

  Kính thưa đồng chí Hoàng Văn Chất - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh! Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV tỉnh ủy! Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh! Thưa toàn thể các đồng chí! Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh!

 • 07/12/2023

  Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá XV Kính thưa đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời của Kỳ họp.

 • 05/12/2023

  Thẩm tra bổ sung các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 04/12/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra nội dung thuộc lĩnh kinh tế - ngân sách; đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc.

 • 28/11/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 28/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 28/11/2023

  Thẩm tra các nội dung lĩnh vực văn hoá - xã hội trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 27/11/2023, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 27/11/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 27/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 • 25/11/2023

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 25/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra 13 nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực pháp chế. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 25/11/2023

  Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc 
trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 24/11/2023, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi thẩm tra có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND cấp huyện liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 15/11/2023

  HĐND tỉnh thông qua một số nghị quyết về chủ trương đầu tư tại Kỳ họp chuyên đề thứ 15

  Sáng ngày 15/11/2023, HĐND tỉnh Sơn La, Khóa XV tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 15 để xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Dự kỳ họp có Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Lò Minh Hùng và các đại biểu HĐNĐ tỉnh.

 • 10/11/2023

  Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 10/11/2023, đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế -Ngân sách, Dân tộc trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 09/11/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

  Ngày 8/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười lăm, HĐND tỉnh.

 • 08/11/2023

  Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 08/11/2023, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, dân tộc trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

 • 24/10/2023

  Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Chiều ngày 23/10/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 • 04/10/2023

  Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khoá XV bầu

  Tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh vừa diễn ra, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

 • 03/10/2023

  Dân chủ, khách quan trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 4/10. Tại kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh. Đồng thời, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc trao đổi với ông Sòi Ngọc Cương, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh về nội dung này.

 • 29/09/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức Phiên họp thứ 33

  Sáng ngày 29/9/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 33 để xem xét những nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn của HĐND tỉnh, các nội dung do các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.

 • 27/09/2023

  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra nội dung 
trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 27/9/2023, Ban Dân tộc cùng các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ường thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 • 25/09/2023

  Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 25/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 25/09/2023

  Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

  Ngày 25/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh.

 • 28/08/2023

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND tỉnh khoá XV thông qua 16 nghị quyết

  Chiều ngày 28/8/2023, dưới sự chủ toạ và điều hành của đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13, HĐND tỉnh Sơn La khoá XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thông qua 16 nghị quyết.

 • 24/08/2023

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực Dân tộc trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 23/8/2023, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND Mộc Châu liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 23/08/2023

  Thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV

  Sáng ngày 23/8/2023, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XV. Tham dự Hội nghị cqó đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 20/07/2023

  Bài phát biểu bế mạc kỳ họp bảy, HĐND tỉnh khóa XV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

   Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

 • 19/07/2023

  Chất vấn đối với 04 Ủy viên UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh

  Chiều ngày 19/7, dưới sự chủ toạ và điều hành của đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

 • 19/07/2023

  Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

  Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời dự kỳ họp!

 • 14/07/2023

  Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ 28

  Sáng ngày 13/7/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 28 để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 13/07/2023

  Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 12/7/2023, đồng chí Quàng Thị Xuyến - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, dân tộc trình tại Kỳ họp thứ bẩy. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo, thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện có liên quan đến nội dung thẩm tra; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 11/07/2023

  Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh

  Ngày 11/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • 11/07/2023

  Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khoá XV thuộc lĩnh vực Pháp Chế

  Ngày 10/7/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban  của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra đối một số nội dung báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc lĩnh vực Pháp chế. Đồng chí Thào A Só - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng: Đoàn ĐBQH

 • 07/06/2023

  Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng ngày 07/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Hải Phan - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 02/06/2023

  Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai

  Sáng ngày 02/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khoá XV đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ toạ Kỳ họp; đồng chí Chá A Của - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh

 • 30/05/2023

  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 27 xem xét các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh khoá XV

  Sáng ngày 30/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 27 để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 của HĐND tỉnh và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • 27/05/2023

  Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 26/5/2023, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc; đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Tham dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉ

VIDEO CLIP
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn