PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri
Lượt xem: 2242
Tiếp xúc cử tri là hình thức cơ bản nhất, quan trọng nhất để đại biểu HĐND giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trong hoạt động tiếp xúc cử tri được quy định cụ thể tại khoản 27, Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019 và khoản 2, Điều 94 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Trong thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, việc tiếp xúc cử tri được tiến hành trước và sau 2 kỳ họp thường lệ hàng năm, bảo đảm đúng quy định, đồng thời có sự đổi mới, nâng cao chất lượng. Các cuộc tiếp xúc cử tri đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của cử tri và nâng cao ý thức về trách nhiệm giải trình, tiếp thu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; thể hiện rõ mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri. Vai trò, trách nhiệm, kỹ năng của đại biểu trong tiếp xúc đã nâng lên theo hướng đi vào những vấn đề cụ thể, sát với nội dung kỳ họp và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; không chỉ ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhiều đại biểu còn trực tiếp thông tin, trao đổi lại, giải đáp rõ về các kiến nghị đã được cơ quan chức năng giải quyết, qua đó góp phần hạn chế việc cử tri kiến nghị nhiều lần. Bên cạnh hình thức tiếp xúc thường lệ, HĐND tỉnh đã tổ chức một số cuộc tiếp xúc cử tri theo hình thức lồng ghép đối với 2 hoặc 3 cấp (như tiếp xúc của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện), qua đó tạo thuận tiện cho việc tiếp thu, trao đổi, trả lời cử tri. Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền được sao gửi đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn để thông tin đến cử tri, nhất là cử tri nơi đã gửi kiến nghị.

anh tin bai

Quang cảnh tiếp xúc cử tri

Mặc dù vậy, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: hình thức tiếp xúc cử tri chưa đa dạng, chủ yếu là tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp thường lệ theo quy định; nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri chưa được đổi mới (chủ yếu đọc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương); đại diện cử tri chủ yếu là Bí thư chi bộ, trưởng bản, Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, bản, tổ dân phố; ít Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri đến tận thôn, bản, tổ dân dân phố nên ít nghe được ý kiến kiến nghị của cử tri tại là các hộ gia đình (chủ yếu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn); chưa tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri nơi cư trú, tiếp xúc trực tiếp cử tri tại xóm, thôn, bản, tổ dân phố… Ý kiến, kiến nghị cử tri chủ yếu là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh của cử tri; chưa thu hút được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cử tri đối với các vấn đề về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nội dung dự thảo Nghị quyết, quyết sách sẽ được HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp. Việc tổng hợp kiến nghị cử tri có khi chưa đầy đủ hoặc vẫn còn tình trạng trùng lặp với những kiến nghị đã được trả lời từ các kỳ họp trước. Việc thông tin, trả lời kết quả giải quyết kiến nghị cử tri hầu như chưa đến trực tiếp người có kiến nghị vì vậy còn xảy ra tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần về một vấn đề. Một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa trọng tâm, chưa có giải pháp, lộ trình thực hiện; có những vấn đề cử tri có ý kiến nhiều lần nhưng chưa có giải pháp để giải quyết dứt điểm. Công tác theo dõi, đôn đốc, xem xét, đánh giá và giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Từ thực trạng đó cũng như trước yêu cầu tất yếu của việc đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri, khẳng định vai trò của người đại biểu HĐND tỉnh trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, tạo niềm tin đối với cử tri và nhân dân, trong thời gian tới cần đề ra một số giải pháp như sau:

Một là, Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri theo hướng giảm bớt thời gian đọc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; các nội dung chuẩn bị để báo cáo trước cử tri cần ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm; dành thời gian để cử tri trao đổi, phản ánh, đề xuất, kiến nghị; lựa chọn, gửi trước cho cử tri nghiên cứu những nội dung kỳ họp HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận để cử tri cùng thảo luận, đóng góp ý kiến; khuyến khích đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách trong việc tiếp xúc cử tri chuyên đề liên quan đến dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách, những nội dung sẽ được chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh. Việc làm này sẽ giúp đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin từ thực tiễn khi thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Hai là, mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp, linh hoạt, bảo đảm để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu cử, nơi cư trú, nơi công tác; tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri đến tận thôn, bản, tổ dân phố để thu hút đông đảo cử tri tham gia và ghi nhận đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri (là các hộ gia đình); tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm như khối công nhân, viên chức, trường học, lực lượng vũ trang...

anh tin bai

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Ba là, thông tin đầy đủ, kịp thời việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri đến cử tri đã có ý kiến, kiến nghị. Việc làm này vừa giúp cử tri biết được nội dung trả lời của cơ quan có thẩm quyền, hạn chế việc kiến nghị nhiều lần, đồng thời cũng giúp tăng uy tín, trách nhiệm của đại biểu đối với cử tri.

Bốn là, tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri. Việc tích cực, quyết liệt “theo đuổi” đến cùng kiến nghị cử tri sẽ đẩy nhanh tiến độ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị cử tri cũng như nâng cao trách nhiệm của các cơ quan. Đặc biệt, đối với những kiến nghị cử tri nhiều lần, cần xem xét, đánh giá tính khả thi của việc giải quyết, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành đề ra giải pháp, lộ trình giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri; tăng cường chất vấn đối với những kiến nghị của cử tri mà chậm giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Định kỳ giữa hai kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh tổ chức rà soát công tác giải quyết kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thống nhất những kiến nghị không có khả năng giải quyết, giải pháp tháo gỡ đối với những kiến nghị khó khăn, phức tạp trong quá trình giải quyết...

Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động tiếp xúc cử tri, theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri. Xây dựng phần mềm theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Đa dạng hoá hình thức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri, nghiên cứu xây dựng ứng dụng tiếp nhận kiến nghị cử tri trên nền tảng số và các hình thức khác... Có được như vậy mới có thể tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới; xứng đáng là đại biểu của nhân dân và vì nhân dân./.

 

 

Lò Văn Thân

Trưởng ban Dân tộc của HĐND tỉnh


VIDEO CLIP
Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
Trang đầu « 1 2 3 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn