PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh
Lượt xem: 572

* Kiến nghị cử tri: Xem xét sớm triển khai giải tỏa 21 hộ gia đình khu vực cổng bến xe khách Sơn La tại tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La đang sử dụng đất tạm giao cho HTX Nà Cạn - xã Chiềng Sinh (nay là phường Chiềng Sinh) để xây dựng các công trình, dịch vụ (theo Quyết định số 1556/QĐ-UB ngày 17/7/2001 của UBND tỉnh Sơn La về việc chuyển 373 m2 đất ruộng 1 vụ của hợp tác xã Nà Cạn sang đất chuyên dùng và giao phần diện tích đó cho HTX để xây dựng các công trình dịch vụ). Hiện các hộ đang kinh doanh quán ăn, giải khát, sửa chữa xe máy, karaoke, cắt tóc gội đầu, nhà trọ… gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, xây dựng trái phép trên mặt thoáng suối Hoong Tến.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh): Phạm vi 21 gia đình giải tỏa nằm trong Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Vườn hoa cổng bến xe khách Sơn La và đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1280/QĐ-UBND Ngày 04/6/2020. Quy hoạch đã được tổ chức công bố công khai. Nội dung quy hoạch đã xong. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình UBND, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Thành phố Sơn La. UBND thành phố đang hoàn thiện các bước lập, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để chỉnh trang đô thị khu vực trước cổng bến xe để làm cơ sở thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đến nay dự án được HĐND thành phố phê duyệt trong đầu tư công trung hạn tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 16/8/2021 (thời gian thực hiện dự án 2022-2025).

* Kiến nghị cử tri: Thực hiện Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 và chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng vùng thượng lưu thủy điện Chiềng Ngàm thượng, xã Tông Cọ; từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Thuận Châu, Sở Nông nghiệp và PTNTcùng các sở, ngành của tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả một số giải pháp xử lý phòng, chống ngập úng vùng thượng lưu thủy điện Chiềng Ngàm thượng, tuy nhiên việc tiêu thoát lũ tại khu vực này vẫn chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn xảy ra tình trạng ngập lụt trong mùa mưa lũ. Để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng vùng thượng lưu thủy điện Chiềng Ngàm thượng, xã Tông Cọ trong mùa mưa lũ, đề nghị UBND tỉnh: (1) Cho phép UBND huyện Thuận Châu lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hầm tuynel thoát lũ thủy điện Chiềng Ngàm thượng, huyện Thuận Châu để phê duyệt và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện. (2) Cho phép tiếp tục kiểm tra, khảo sát, thăm dò các hang caster ngầm thoát lũ, mở rộng hang, xây dựng hệ thống chắn rác nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ, hạn chế ngập úng. (3) Chỉ đạo Công ty cổ phần thủy điện Chiềng Ngàm thượng thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy, thanh thải lòng suối Muội, khơi thông các cửa hang caster để đảm bảo chủ động thoát lũ cho khu vực thượng lưu, hạn chế ngập úng.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Ngày 01/3/2022, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 276/SCT-QLNL đôn đốc Công ty cổ phần thủy điện Chiềng Ngàm Thương: i) Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy, thanh thải lòng suối Muội, khơi thông các cửa hang Caster để đảm bảo chủ động thoát lũ cho khu vực thượng lưu, hạn chế ngập úng chuẩn bị cho mùa mưa lũ năm 2022; ii) Tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Chiềng Ngàm Thượng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; iii) Phối hợp thường xuyên và kịp thời với UBND huyện Thuận Châu, UBND xã Tông Cọ, UBND xã Chiềng Ngàm trong mùa mưa lũ theo phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được các cơ quan có thẩm quyền  phê duyệt; iv) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy trình vận hành hồ chứa và chế độ báo cáo đột xuất trong tình huống đột xuất. Dự án thoát lũ suối Muội, xã Tông Cọ, Thuận Châu (trong đó có hạng mục hầm tuynel thoát lũ) đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất chủ trương đầu tư với tổng mức vốn 250 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. UBND tỉnh đã có văn bản số 199/UBND-TH ngày 21/01/2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào DTTS tại tỉnh Sơn La" và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Ngay khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

* Kiến nghị cử tri: Tăng định mức chi thường xuyên cho UBND cấp xã để đảm bảo thực hiện chế độ công tác phí, do địa bàn xã rộng phải đi công tác xa do vậy kinh phí được cấp theo mức hiện tại không đủ để chi theo thực tế.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Định mức chi thường xuyên ngân sách giai đoạn 2022-2025 đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021, trong đó chi quản lý nhà nước tăng 1,3 lần so với giai đoạn 2016-2021. Đồng thời, tỷ lệ chi thường xuyên khác được điều chỉnh tăng theo cơ cấu từ 15%-85% lên 25%-75%, đối với các huyện cách xa trung tâm hành chính tỉnh từ 100km trở lên được phân bổ thêm 1,5% tổng chi quản lý hành chính, do đó về cơ bản nguồn kinh phí chi thường xuyên các cấp đã tăng đáng kể so với giai đoạn trước và đáp ứng được các nhiệm vụ chi theo thực tế phát sinh.

* Kiến nghị cử tri: Xem xét đầu tư nâng cấp hệ thống điện sinh hoạt cho nhân dân bản Pú Pâu, xã Chiềng San, huyện Mường La. Do hệ thống lưới điện hiện nay chỉ đáp ứng được điện chiếu sáng, không đáp ứng được theo quy mô dân số và nhu cầu điện phục vụ sản xuất.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh): Hiện nay Điện lực Sơn La đang quản lý vận hành, bán điện cho 198 hộ dân bản Nong và bản Pú Pâu xã Chiềng San từ trạm biến áp bản Nong. Do các hộ dân ở rải rác cách xa nhau, đường dây dài, bán kính cấp điện từ Trạm biến áp đến các hộ dân bản Pú Pâu là 2,699 Km (trong đó đường dây 1 pha là 1,927 km cấp điện cho 30 hộ dân bản Pú Pâu). Công ty Điện lực Sơn La đã có phương án đầu tư xây dựng Đường dây 35kV và Trạm biến áp mới để cấp điện cho các hộ dân bản Pú Pâu và một phần bản Nong và trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xem xét, quyết định đầu tư (với TMĐT dự kiến 2 tỷ đồng). Công ty sẽ triển khai dự án ngay sau khi có quyết định phê duyệt của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

* Kiến nghị cử tri: Thực hiện thoái thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân xã Tân Lập, huyện Mộc Châu đủ điều kiện miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (các hộ đã nộp tiền từ năm 2016-2018). UBND huyện Mộc Châu đã có Báo cáo số 776/BC-UBND ngày 16/10/2019 đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết, đến nay huyện chưa nhận được kết quả trả lời.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh): Trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 về hoàn trả tiền sử dụng đất cho các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Mộc Châu từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện năm 2021.

* Kiến nghị cử tri: Chỉ đạo, đôn đốc Nhà máy Thủy điện Nậm Công III tháo dỡ đường dây điện đi qua cánh đồng bản Nang Cầu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã. Lý do: Đường dây không còn khai thác sử dụng, cần được tháo dỡ để tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc canh tác, sản xuất tại khu vực cánh đồng của bản Nang Cầu.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Đường dây điện đi qua cánh đồng bản Nang Cầu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã là một hạng mục của Nhà máy Thủy điện thuộc công trình Thủy lợi - Thủy  điện Nậm Công, Sông Mã. Công trình được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La quản lý, khai thác và  được tính vào tài sản của Công ty. Hiện nay Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La đã xây dựng phương án tháo dỡ hệ thống lưới điện thuộc công trình Thủy lợi - Thủy điện Nậm Công, huyện Sông Mã, trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, do được tính thành vốn nên phải thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp  do đó cần có thời gian để hoàn thiện thủ tục pháp lý để thanh lý, tháo dỡ hạng mục này. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ tháo dỡ đường dây điện đi qua cánh đồng bản Nang Cầu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã bảo đảm đúng theo quy định.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc tăng độ tuổi giữ chức vụ của cán bộ đoàn xã, phường, thị trấn hoặc hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí cán bộ đoàn do: Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, hiện nay biên chế công chức các xã hầu như là ổn định, do vậy việc tuyển dụng công chức xã hằng năm không nhiều, nếu chuyển đổi từ công chức sang cán bộ (Đoàn) thì hầu như độ tuổi không phù hợp; nếu xem xét, giới thiệu nguồn nhân sự từ địa phương thì sau một thời gian công tác hết tuổi Đoàn sẽ khó khăn trong việc sắp xếp công việc vì biên chế xã đã ổn định không thể bố trí chuyển đổi từ vị trí cán bộ sang công chức xã được.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh): Tại khoản 3, Điều 6 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc quy định cụ thể tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, theo đó: đối với Bí thư Đoàn cấp xã, Bộ Nội vụ chỉ quy định độ tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu, còn độ tuổi công tác của Bí thư Đoàn được quy định theo Điều lệ đoàn do Trung ương Đoàn quy định. Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 có nhiều nội dung không còn phù hợp, do đó, trong quá trình đề nghị Bộ Nội vụ sửa đổi hoặc thay thể quyết định này, Sở Nội vụ sẽ nghiên cứu xem xét đề xuất nội dung này.

Về việc bố trí, sắp xếp cán bộ đoàn sau khi hết tuổi đoàn: Điểm 2, khoản 12, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, quy định: “Công chức cấp xã được bầu giữ chức vụ quy định là cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không trong thời hạn bị kỷ luật) thì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiếp nhận trở lại. Trường hợp không còn vị trí chức danh công chức cấp xã thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ, quy định: “Cán bộ cấp xã giữ chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn.

Căn cứ các quy định trên, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc quy hoạch, bố trí, săp xếp cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp.

* Kiến nghị cử tri: Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm hoàn thành dự án cải tạo hồ Noong Thanh, hồ bản Lềm bàn giao cho UBND xã quản lý, sử dụng.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh): Hồ bản Lềm - Noong Thanh: Công trình đã được UBND huyện Phù Yên bàn giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La năm 2016 (tại Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 29/4/2016) và được tính thành vốn điều lệ của Công ty. Công trình được đầu tư sửa chữa nâng cấp theo Chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và PTNT (hồ Noong Thanh chỉ là một hạng mục trong dự án sửa chữa nâng cấp hồ bản Lềm). Do đó, sau khi công trình hoàn thành đã được bàn giao lại cho Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La để vận hành khai thác.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xem xét thu hồi đất của Trại thực nghiệm và nhân giống cây ăn quả ôn đới tại xã Phiêng Cằm với diện tích 26 ha, Trại thực nghiệm và nhân giống Mường Hồng với diện tích 14,5 ha (thuộc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản Sơn La) giao cho UBND huyện Mai Sơn quản lý, sử dụng để phát huy hiệu quả giá trị sử dụng đất.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản rà soát, đánh giá hiện trạng. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh xem xét tiếp tục giao cho Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La quản lý, sử dụng tại Trại thực nghiệm và nhân giống cây trồng cạn Mường Hồng để thực hiện công tác bảo tồn nguồn gen giống cây trồng quý hiếm, vườn cây ăn quả đầu dòng; khảo nghiệm, thử nghiệm kỹ thuật cây trồng cạn, sản xuất giống cây trồng cạn. Lý do như sau: (1) Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La là thành viên chính thức trong mạng lưới khảo nghiệm giống cây trồng và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam. (2) Trong thời gian tới, đất đai phục vụ sản xuất, kinh doanh của Trung tâm là ở Trại thực nghiệm và nhân giống cây trồng cạn Mường Hồng; Diện tích đất phục vụ sản xuất ở trại thực nghiệm và nhân giống cây ăn quả ôn đới Phiêng Cằm bàn giao cho UBND huyện Mai Sơn quản lý, sử dụng; Diện tích đất phục vụ sản xuất ở trại Pột Là, thành phố Sơn La bàn giao cho UBND thành phố quản lý để triển khai thực hiện Dự án do UBND thành phố làm chủ đầu tư; Diện tích đất phục vụ sản xuất ở trại Phù Yên, Yên Châu bàn giao cho UBND huyện Phù Yên, Yên Châu quản lý, sử dụng.

* Kiến nghị cử tri: Xem xét có cơ chế, chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đối với những đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khu vực I.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Theo quy định Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế, đối tượng là hộ nghèo được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng BHYT; Theo quy định Khoản 1 Điều 4 thì đối tượng là hộ cận nghèo được NSNN hỗ trợ 70% mức đóng BHYT, hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La ngân sách tỉnh hỗ trợ cho đối tượng cận nghèo 30% mức đóng BHYT, nên đối tượng hộ nghèo, cận nghèo không phải mua BHYT. Theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Đối tượng là người dân tộc thiểu số  ở các xã Khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng) thì tham gia BHYT theo hộ gia đình, không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT, trường hợp người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình thì đề nghị UBND xã xét để đề nghị tham gia BHYT hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình sẽ được ngân sách tỉnh, trung ương hỗ trợ 50% mức đóng BHYT; nếu đóng BHYT cho cả hộ gia đình sẽ được giảm trừ phần trăm mức đóng BHYT từ người tham gia thứ 2 trở đi theo quy định.

Về chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm xã hội: Tại Điều 14, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, như sau: “30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; 10% đối với các đối tượng khác”.

Hiện nay cử tri là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc khu vực I trên địa bàn huyện Bắc Yên có nhu cầu mua thẻ BHXH tự nguyện đều được hưởng chế độ hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ. Về tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi: UBND huyện Bắc Yên tiếp tục thực hiện và áp dụng chính sách tín dụng đối với các nguồn vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn các xã theo quy định.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xây dựng quy trình chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, cách đốn tỉa cành cho cây mận hậu để giúp cho nông dân sản xuất hiệu quả, tránh được rủi ro. Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Châu có gần 3.000ha cây mận hậu. Nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm cho quả mận hậu, huyện đã tiến hành các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tập huấn gặp nhiều vướng mắc đó là hiện nay chưa có quy trình sản xuất chuẩn áp dụng cho cây mận hậu, không có thuốc, phân bón đặc hiệu cho cây mận, không có quy trình chăm sóc, đốn tỉa cành. Hiện nay việc chăm sóc, đốn tỉa của người dân chủ yếu làm theo kinh nghiệm, tự học nhau nên có nhiều rủi ro.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Hướng dẫn số 4662/HD-SNN ngày 22/12/2021 về kỹ thuật trồng và chăm sóc giống mận Tam Hoa và quy định tại các văn bản liên quan. Đề nghị UBND huyện Yên Châu nghiên cứu, triển khai đến các địa phương trên địa bàn.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn xã cải tạo lại đất dốc, khai hoang ruộng bậc thang, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Đề nghị UBND huyện Phù Yên tổ chức triển khai hỗ trợ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa theo quy định Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày13/4/2015 của Chính phủ Quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La Về việc Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2022; Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các chính sách tại các Chương trình MTQG để nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét ban hành các văn bản liên quan chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn xã cải tạo lại đất dốc, khai hoang ruộng bậc thang, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

* Kiến nghị cử tri: Xem xét, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản theo hướng thêm cơ quan (UBND cấp xã) có thẩm quyền xác nhận bảng kê lâm sản. Vì hiện nay việc quản lý khai thác lâm sản trên địa bàn UBND cấp xã quản lý đang gặp nhiều khó khăn do không xác nhận được đâu là lâm sản trồng rừng, đâu là lâm sản khai thác trên rừng tự nhiên để xử lý vi phạm.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trước khi khai thác lâm sản, căn cứ vào từng loại rừng, loại lâm sản, nguồn vốn thì tổ chức, cá nhân phải xây dựng phương án khai thác thể hiện địa danh, diện tích, khối lượng, loại rừng dự kiến khai thác trình cơ quan có thẩm quyền và cơ quan kiểm lâm sở tại để kiểm tra, phê duyệt theo quy định. Khi khai thác gỗ rừng trồng, tổ chức, cá nhân thông báo cho Ban Quản lý bản, UBND cấp xã, cơ quan kiểm lâm biết, kiểm tra, giám sát…. Trong quá trình lưu thông lâm sản, tổ chức, cá nhân phải lập bảng kê lâm sản kèm theo chứng minh nguồn gốc lâm sản (Thẩm quyền xác nhận bảng kê lâm sản là cơ quan kiểm lâm sở tại theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT). Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, chủ động đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh các nội dung đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đúng các quy định của pháp luật.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xem xét ban hành chính sách hỗ trợ công chức thực hiện nhiệm vụ cũng như hoạt động của Bộ phận “một cửa” cấp xã theo quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 11 và Điều 38 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ không quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn làm việc của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã, đồng thời không phân cấp cho địa phương ban hành chính sách đối với nội dung nêu trên. Theo đó, trường hợp UBND cấp xã quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, chủ động rà soát, sử dụng kinh phí được giao để thực hiện theo quy định. Về định mức chi thường xuyên ngân sách giai đoạn 2022-2025, được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021, trong đó đã tính toán, bố trí kinh phí thực hiện các chính sách do Trung ương, HĐND tỉnh quy định đến hết 31/12/2021; đồng thời mức chi quản lý nhà nước đã điều chỉnh tăng 1,3 lần so với giai đoạn 2016-2021 và tỷ lệ chi thường xuyên khác được điều chỉnh tăng theo cơ cấu từ 15%-85% lên 25%-75%, đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn.

* Kiến nghị cử tri: Nghiên cứu tham mưu trình Chính phủ ban hành chính sách đối với lực lượng bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên, xuất ngũ.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng, như: i) Chính sách với người tham gia kháng chiến chống Pháp (theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg); ii) Thực hiện chính sách với người tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng các chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng; iii) Chế độ chính sách với người tham gia bảo vệ biên giới phía Nam và giúp bạn Lào theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng; iv) thực hiện chính sách với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Mỹ tại Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015; v) thực hiện giám định vết thương thực thể theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ;....Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp, làm việc với UBND huyện Yên Châu để làm rõ và trả lời các nội dung kiến nghị của cử tri xã Chiềng Sàng; trường hợp vượt thẩm quyền khẩn trương có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm, xem xét nội dung kiến nghị cử tri.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị sớm tổ chức việc thi, xét thăng hạng cho viên chức làm ở Trung tâm Truyền thông - Văn hoá tại các huyện, thành phố theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin truyền thông và Thông tư số 10/2019/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2019 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Ngày 16/02/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 161/STTTT-VP về rà soát nhu cầu đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông từ hạng IV lên hạng III, đề nghị các cơ quan, đơn vị có viên chức chuyên ngành Thông tin và truyền thông đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III lập danh sách và gửi văn bản đăng ký nhu cầu thăng hạng về Sở Thông tin và Truyền thông làm căn cứ xây dựng Đề án xét thăng hạng trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vụ thẩm định) để triển khai thực hiện. Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch và đã triển khai thực hiện trong năm 2021 tại tỉnh Sơn La.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị chỉ đạo chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Sơn La) xem xét, sớm có biện pháp khắc phục tuyến kênh mương Nà Nghịu được đầu tư xây dựng năm 2019. Trong quá trình khai thác, sử dụng đoạn mương từ đập bản Đông đến Nà Nghịu nước nhiều tràn qua mặt kênh, nhưng đoạn cuối đập Nà Nghịu đến bản Khoa 2, xã Tường Thượng thì lượng nước rất ít, không đủ nước phục vụ tưới tiêu cho 14 ha đất trồng lúa 2 vụ. Lý do: Đoạn mương này (có chiều dài khoảng 600m) thực tế cao hơn so với đoạn trên nên lượng nước chảy về không đủ điều tiết cho tưới tiêu.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công đã đi kiểm tra thực địa tuyến kênh KC2. Công ty TNHH MTV Hồng Kông đã thi công tuyến kênh KC2 đảm bảo so với hồ sơ thiết kế, kết quả kiểm tra tuyến kênh KC2, còn một số vấn đề dẫn đến lượng nước đến bãi tưới cuối kênh không đảm bảo nước tưới: i) Lưu lượng nước chảy vào kênh không đảm bảo tưới; ii) Đất đá bồi lắng trước cửa cống lấy nước và trong lòng kênh; iii) Do người dân tự ý vận hành điều tiết cống lấy nước và các cửa xả cát dẫn đến cuối tuyến thiếu nước tưới. Giải pháp khắc phục, sửa chữa: (i) Tăng lưu lượng nước vào tuyến kênh KC2; ii) Thường xuyên nạo vét bồi lấp trước cống lấy nước, cửa xả cát và trong trong lòng kênh; iii) Phải có biện pháp điều tiết nước phù hợp, không để xảy ra trường hợp điều tiết nước tự do.

Giao UBND huyện Phù Yên chỉ đạo UBND xã Tường Thượng tuyên truyền, vận động nhân dân không tự vận hành điều tiết cống lấy nước và các cửa xả cát; phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La trong việc nạo vét bồi lấp trước cống lấy nước, cửa xả cát và trong trong lòng kênh.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị chỉ đạo việc điều tiết nước tại đập thủy lợi xã Chiềng Dong theo dự án tưới tiêu vùng cao nguyên Nà Sản theo hướng xả nước một tuần/lần cho nhân dân lấy nước tưới tiêu cho hoa màu, ao cá trên địa bàn xã Chiềng Mai.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Quy trình vận hành hồ Chiềng Dong đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Chiềng Dong, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, theo đó duy trì dòng chảy cho hồ Chiềng Dong với lưu lượng 0,082 m3/s. Đề nghị UBND huyện Mai Sơn phối hợp Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La trong việc xả nước phục vụ tưới tiêu cho hoa màu, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xem xét: (1) Có chính sách đặc thù hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và theo hướng hữu cơ; (2) Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ để đẩy mạnh sản xuất hữu cơ trên địa bàn. Lý do: Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La (trong đó huyện Mai Sơn được giao nhiệm vụ đến năm 2025 xây dựng 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (3 vùng cây ăn quả và vùng cà phê)). Mặt khác việc ban hành chính sách nêu trên để triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ dân tham gia thực hiện xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm nông sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm các tiêu chuẩn xuất khẩu và chế biến.

Trả lời (Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh):  Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2748/UBND-NN ngày 30/8/2021 về xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó giao nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển nông thôn đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp tổng hợp tại Công văn số 3557/SNN-KHTC ngày 30/9/2021 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề án Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La; Công văn số 4223/SNN-KHTC ngày 23/11/2021 Về việc bổ sung đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 4297/SNN-KHTC ngày 26/11/2021 Về việc đề xuất ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022 - 2025; Công văn số 429/SNN-KHTC ngày 16/02/2022 Về việc tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La./.

VIDEO CLIP
Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
Trang đầu « 1 2 3 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn