PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
Trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV của các bộ, ngành Trung ương
Lượt xem: 391

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị xem xét, đầu tư, cải tạo mở rộng đường Quốc lộ 6 địa phận huyện Mộc Châu: Lý trình từ Km189 đến Km189+240 (Khu vực Hang Dơi), lý trình từ Km191+300 đến Km192 (từ ngã ba Pa Háng đến Cầu Trắng).

Với mục tiêu đưa Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025 kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 6, đoạn đường đôi được quy hoạch trong quy hoạch đô thị Mộc Châu với chiều dài L = 1,91Km, lý trình từ Km192+340m (khu vực lâm sản) đến KM194+250m (đầu Dốc Thớt) với quy mô Bn = 45m, Bm = 14,0x2 = 28m, Bpc = 7,0m, Bhe = 2x5,0m.

Trả lời của Bộ Giao thông - Vận tải (Công văn số 1613/BGTVT-KHĐT ngày 21/02/2023): Quốc lộ 6 có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Trung du miền núi Bắc bộ nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng. Vì vậy, Bộ Giao thông - Vận tải đã đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Quốc lộ 6 được quy hoạch với chiều dài khoảng 466km (đoạn qua tỉnh Sơn La có chiều dài khoảng 213km), quy mô cấp III, 2-6 làn xe.

Bộ Giao thông - Vận tải thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La về nhu cầu đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu nhằm phát huy hiệu quả tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho Nhân dân trong vùng, cho khách du lịch khi đến tham quan, du lịch tại Mộc Châu, góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hoá và hành khách, đảm bảo quốc phòng an ninh cho tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung.

Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông - Vận tải được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp, tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ (Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Bộ Giao thông - Vận tải chỉ được phân bổ tổng số 304.104 tỷ đồng tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội. Theo quy định, số vốn này phải ưu tiên bố trí khoảng 147.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước. Chỉ còn khoảng 157.000 tỷ đồng để triển khai các dự án mới, trong đó tập trung bố trí khoảng 117.500 tỷ đồng cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới và khoảng 39.500 tỷ đồng cho một số ít các dự án động lực, cấp bách hoặc để xử lý các điểm nghẽn thuộc năm chuyên ngành giao thông trong cả 05 năm trên 63 tỉnh, thành phố) nên chưa thể cân đối bố trí cho tuyến Quốc lộ này. Bộ Giao thông - Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương tìm kiếm, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để sớm triển khai đầu tư, nâng cấp tuyến đường.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã dự kiến cân đối được 1.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và 1.990 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La. Sau khi tuyến cao tốc hoàn thành, lưu lượng xe trên Quốc lộ 6 sẽ được phân lưu, khả năng thông hành trên tuyến sẽ được cải thiện, các phương tiện sẽ lưu thông thuận lợi, an toàn hơn.

Trong khi chưa có điều kiện đầu tư nâng cấp, Bộ Giao thông - Vận tải sẽ chỉ đạo Cục đường bộ Việt Nam có kế hoạch bảo trì, sửa chữa Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án (đặc biệt là các dự án nhóm B, nhóm C), kiến nghị tách công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư thành dự án độc lập

Trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 137/BKHĐT-TH ngày 06/01/2023): Hiện nay, một số chính sách liên quan đến việc tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C đã được Quốc hội quyết nghị cho phép thí điểm đối với tỉnh Khánh Khoà (Nghị quyết số 55/2022/QH15) và một số dự án cụ thể của các bộ, địa phương khác. Trên cơ sở đó, để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, sớm đưa chính sách vào cuộc sống thong qua việc đánh giá hiệu quả thí điểm để sửa đổi Luật Đất đai và các luật pháp có liên quan khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 7994/BKHĐT-TH ngày 07/11/2022 trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã kiến nghị:

- Giao các bộ, địa phương liên quan (bao gồm cả tỉnh Khánh Hoà) khẩn trương đánh giá kết quả thực hiện các chính sách thí điểm, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, sửa đổi quy định tại Luật Đất đai và pháp luật liên quan khác.

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự thảo Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật theo hướng cho phép thực hiện trước một số công việc nhằm sớm ghi nhận hiện trạng đất (rà soát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc,…) ngay khi dự án đã có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không chờ đến dự án được phê duyệt mới thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

* Kiến nghị cử tri: Đề đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm của Chương trình MTQG 1719 để hỗ trợ đồng bào vùng DTTS&MN nâng cao đời sống và sản xuất, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG 1719

Trả lời của Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ (Công văn số 34/UBDT-CSDT ngày 06/01/2023): Đến thời điểm hiện nay, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, riêng nội dung: “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự” hiện đang được Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa đối với địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2022 sang năm 2023, ngày 11/11/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó tại khoản 5, Điều 2 quy định: “Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách trung ương trong nước năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022) của 03 Chương trình mục tiếu quốc gia đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 chưa giải ngân đấn hết ngày 31/12/2023”. 

* Kiến nghị cử tri: Đề nghị Bộ xem xét sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định thêm “Công chức cấp xã” trong việc thực hiện kiêm nhiệm các chức danh công chức khác. Lý do: Trong thực tế, tại một số thời điểm, do yêu cầu nhiệm vụ cần bố trí công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã đang khuyết để đảm bảo nhiệm vụ được thông suốt, đồng thời nâng cao trách nhiệm, gắn với quyền lợi của người được bố trí kiêm nhiệm. Mặt khác, việc bổ sung như trên cũng phù hợp với khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. 

Trả lời của Bộ Nội vụ (Công văn số 3438/BNV-CQĐP ngày 05/7/2023): Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, tại khoản 1 Điều 20 Nghị định này đã quy định cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm./.

 

VIDEO CLIP
Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 (Nguồn: baosonla.org.vn)
 • Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV (nguồn sonlatv.vn)
 • Kiến nghị giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Bình Mộc Châu (nguồn: quochoitv.vn)
 • 10 kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2022 (nguồn: sonlatv.vn)
 • Sơn La khát vọng phát triển xanh (nguồn: STV và VTV1)
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
Trang đầu « 1 2 3 » Trang cuối 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

  

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn