PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 5/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Hà Thị Ngọc Yến - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện có liên quan.

 • Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XV

  Ngày 5/7, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (Kỳ họp thứ 5), HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Quàng Thị Xuyến - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 • Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Dân tộc trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 05/7/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc lĩnh vực Dân tộc. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Công - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo và thành viên các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

 • Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV

  Ngày 04/7, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế trình Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.

 • Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Chiều ngày 29/6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện. 

 • Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy của HĐND tỉnh khóa XV

  Chiều ngày 22/6, Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy của HĐND tỉnh khóa XV. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.

 • Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND tỉnh

  Ngày 22/6/2022, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lò Văn Thân - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

 • HĐND tỉnh Sơn La tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu

  Ngày 10/5/2022, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh. Kỳ họp được tổ chức trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện.

 • Thường trực HĐND tỉnh khóa XV tổ chức phiên họp thứ mười sáu

  Ngày 09/5/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ mười sáu, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự phiên họp có đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 • Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV (lần 2)

  Sáng ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (lần 2). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Lương Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

  1 2 3 
VIDEO CLIP
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
 • Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp ủy cấp trên
1 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
 • Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
 • Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
 • Đại biểu dự kỳ họp
 • Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
 • Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
 • Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
 • Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra

Thống kê truy cập
 • Đang online: 2
 • Hôm nay: 359
 • Trong tuần: 1,729
 • Tất cả: 25,087

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
   
Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn