PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • 26/09/2023

  HĐND huyện Mộc Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười

  Ngày 26/9/2023, HĐND huyện Mộc Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ mười để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Dân Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tăng Văn Xiến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện; đại biểu các phòng, ban, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • 30/08/2023

  HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 18

  Ngày 30/8/2023, HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 18. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ và điều hành Kỳ họp.

 • 28/08/2023

  HĐND thành phố Sơn La khóa XX tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 15

  Chiều ngày 28/8/2023, HĐND thành phố Sơn La khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công Kỳ họp họp chuyên đề lần thứ 15. Đồng chí Hà Trung Chiến - Uỷ viên Ban ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XX; đại diện lãnh đạo UBND Thành phố; Trưởng các phòng, ban chuyên môn Thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố.

 • 25/08/2023

  HĐND huyện Yên Châu thông qua 09 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai

  Chiều ngày 24/8/2023, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đại diện Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 32/35 đại biểu HĐND huyện.

 • 23/08/2023

  HĐND huyện Mường La thông qua 07 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu

  Sáng ngày 23/8/2023, HĐND huyện Mường La khóa XXI tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 31/33 đại biểu HĐND huyện. 

 • 17/08/2023

  Tổ đại biểu HĐND huyện Mường La tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh

  Ngày 16/8/2023, đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường La cùng các đồng chí thành viên của Tổ tiếp xúc cử tri  sau Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh tại xã Hua Trai, huyện Mường La. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Hua Trai và 38 cử tri xã Hua Trai, huyện Mường La.

 • 11/08/2023

  Trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND xã Pắc Ngà với Thường trực HĐND xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên

  Ngày 11/8/2023, Thường trực HĐND xã Pắc Ngà tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND với Thường trực HĐND xã Mường Khoa. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND, Ban của HĐND, công chức Văn phòng Thống kê xã Pắc Ngà, xã Mường Khoa

 • 27/07/2023

  Thường trực HĐND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

  Ngày 26/7/2023, Thường trực HĐND huyện Yên Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện và 162 đại biểu đại diện Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, công chức văn phòng - thống kê các xã, thị trấn; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

 • 16/07/2023

  HĐND huyện Mường La tổ chức Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XXI

  Ngày 13-14/7/2023, HĐND huyện Mường La khóa XXI, tổ chức Kỳ họp thứ sáu để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 33/33 đại biểu HĐND huyện. 

 • 13/07/2023

  Hội đồng nhân dân huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp thứ Sáu

  Ngày 12/7/2023, HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 32/33 vị đại biểu HĐND huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND 14 xã và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị.

 • 07/07/2023

  HĐND thành phố Sơn La tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

  Ngày 07/7/2023, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6. Đồng chí Hà Trung Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì Kỳ họp; đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đồng chủ tọa và điều hành Kỳ hop. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ thành ủy; tập thể lãnh đạo UBND thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; đại biểu các xã, phường và các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.  

 • 06/07/2023

  HĐND huyện Yên Châu tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

  Ngày 05/7/2023, Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ sáu để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Lò Văn Thân - Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Dân tộc của HĐND tỉnh; đại diện Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; 32/35 đại biểu HĐND huyện và 100 đại biểu mời là đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn và đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn.

 • 30/06/2023

  Tổ đại biểu HĐND huyện Mường La tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh

  Ngày 28/6/2023, đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường La cùng các đồng chí thành viên của Tổ tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh tại xã Chiềng San, huyện Mường La. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Chiềng San và 40 cử tri xã Chiềng San, huyện Mường La.

 • 23/06/2023

  HĐND huyện Yên Châu thông qua 12 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một

  Ngày 22/6/2023, HĐND huyện Yên Châu đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Lò Văn Thân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND c&a

 • 21/06/2023

  HĐND huyện Mai Sơn thông qua 04 Nghị quyết tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười

  Ngày 20/6, HĐND huyện Mai Sơn đã tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện và 34/35 đại biểu HĐND huyện. 

 • 21/06/2023

  Thường trực HĐND huyện Yên Châu tổ chức Phiên giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực Tư pháp

  Ngày 19/6/2023, Thường trực HĐND huyện Yên Châu tổ chức Phiên giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực Tư pháp. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Phiên giải trình. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan: Ban Tuyên giáo huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Tòa án nhân dân huyện, phòng Tư pháp, UBND thị trấn Yên Châu; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

 • 02/06/2023

  Thường trực HĐND huyện Yên Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu về hoạt chính quyền địa phương cấp xã lần thứ nhất, năm 2023

  Ngày 01/6/2023, Thường trực HĐND huyện Yên Châu đã tổ chức Hội thi tìm hiểu về hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã lần thứ nhất, năm 2023. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban tổ chức hội thi; đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban giám khảo Hội thi. Dự Hội thi có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các Ban của HĐND huyện và 135 thành viên đến từ 15 đội thi của các xã, thị trấn. 

 • 27/05/2023

  Thường trực HĐND huyện Bắc Yên tổ chức Hội thi đại biểu dân cử cấp xã giỏi

  Ngày 22 - 23/5/2023, Thường trực HĐND huyện Bắc Yên đã tổ Hội thi đại biểu dân cử cấp xã giỏi, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban tổ chức hội thi; đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hội thi. Dự Hội thi có đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện

 • 26/05/2023

  HĐND huyện Vân Hồ thông qua 06 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 16

  Ngày 25/5/2023, HĐND huyện Vân Hồ đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 16 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy,

 • 27/04/2023

  Hội đồng nhân dân huyện Vân Hồ thông qua các nghị quyết về phân bổ kinh phí và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 15

  Ngày 27/4/2023, HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 15. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ và điều hành Kỳ họp.

 • 13/04/2023

  HĐND huyện Mộc Châu thông qua 04 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ chín của HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Chiều ngày 12/4/2023, HĐND huyện Mộc Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ chín để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Trần Dân Khôi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; đại biểu các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • 08/04/2023

  Huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2023 giữa Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn

  Ngày 07/4/2023, Thường trực HĐND huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I/2023. Đồng chí Trần Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện và 154 đại biểu là Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • 31/03/2023

  HĐND huyện Sốp Cộp thông qua 04 nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6

  Sáng ngày 28/3/2023, HĐND huyện Sốp Cộp khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Quàng Văn Tiêu - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Quý Ba - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; dự Kỳ họp có các đồng chí Lê Hồng Chương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đào Đình Thi - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện, UBND các xã có liên quan và 26/28 đại biểu HĐND huyện.

 • 29/03/2023

  HĐND Thành phố Sơn La thống nhất thông qua
 05 Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 13

  Ngày 28/3/2023, HĐND thành phố Sơn La khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 13. Đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa Kỳ họp; tham dự Kỳ họp có đồng chí Đỗ Văn Trụ - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XX; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan của thành phố.

 • 23/03/2023

  Thường trực HĐND huyện Bắc Yên tổ chức phiên giải trình về triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch chung xây dựng xã và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Chiều ngày 21/3/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thứ 23. Đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND; lãnh đạo các phòng, ban có liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 • 18/03/2023

  Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND cấp xã năm 2023

  Ngày 16-17/3/2023, Thường trực HĐND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND cấp xã năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn của UBND huyện và 210 đại biểu là Thường trực HĐND, các ban HĐND, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • 15/03/2023

  HĐND huyện Mường La khóa XXI tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm

  Sáng ngày 14/3/2023, HĐND huyện Mường La khóa XXI,  nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Vũ Đức Thuận, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và 24/33 đại biểu HĐND huyện.

 • 07/03/2023

  Hội đồng nhân dân huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14

  Ngày 07/3/2023, HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì và điều hành Kỳ họp.

 • 03/03/2023

  HĐND huyện Yên Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười

  Sáng ngày 02/3/2023, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện, UBND các xã có liên quan và 32/35 đại biểu HĐND huyện.

 • 27/02/2023

  HĐND huyện Mộc Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ tám HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Chiều ngày 27/02/2023, HĐND huyện Mộc Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ tám để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Trần Dân Khôi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tăng Văn Xiến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; đại biểu các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • 23/02/2023

  Hội nghị tổng kết kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn

  Chiều ngày 21/02/2023, Thường trực HĐND huyện Bắc Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn. Đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mùi Thị Hiền - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND, công chức văn phòng - thống kê các xã, thị trấn; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

 • 23/02/2023

  Thường trực HĐND huyện Bắc Yên tổ chức phiên giải trình một số nội dung trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  Sáng ngày 21/02/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thứ 22. Đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự Phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban có liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 • 31/12/2022

  HĐND huyện Yên Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín

  Chiều ngày 29/12/2022, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy,  HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện và 32/35 đại biểu HĐND huyện.

 • 27/12/2022

  Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện phối hợp tiếp xúc cử tri tại xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp

  Sáng ngày 26/12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Lê Hồng Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đào Đình Thi, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện và đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Púng Bánh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV và Kỳ họp thứ năm HĐND huyện Sốp Cộp khóa IV. Dự Hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, đại diện cử tri các bản xã Púng Bánh. 

 • 19/12/2022

  Hội đồng nhân dân huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp thường lệ lần thứ Năm

  Ngày 19/12/2022, HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thường lệ lần thứ 5. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ  và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 31/33 vị đại biểu HĐND huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 xã và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện Vân Hồ.

 • 17/12/2022

  HĐND huyện Yên Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm

  Sáng ngày 15/12/2022, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thường lệ thứ năm. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp; tham dự Kỳ họp có đồng chí Lường Trung Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Lò Văn Thân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn và 33/35 đại biểu HĐND huyện.

 • 15/12/2022

  HĐND Thành phố tổ chức Kỳ họp thường lệ lần thứ năm

  Ngày 14/12/2022, HĐND thành phố Sơn La khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp họp thường lệ lần thứ Năm. Đồng chí Hà Trung Chiến - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ toạ và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan của Thành phố.

 • 13/12/2022

  Kỳ họp thứ năm HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI thành công tốt đẹp

  Ngày 12/12/2022, HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp họp thường lệ thứ năm. Đồng chí Nguyễn Văn Thu - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đinh Ngọc Vương - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì và điều hành Kỳ họp; tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện và 31/31 đại biểu HĐND huyện.

 • 02/12/2022

  HĐND huyện Yên Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám

  Chiều ngày 01/12/2022, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Tòng Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí Lường Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy, Lò Văn Thân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện và 32/35 đại biểu HĐND huyện.

 • 01/12/2022

  Cử tri Thành phố đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân

  Sáng ngày 01/12/2022, đồng chí Hà Trung Chiến - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sáu  HĐND tỉnh tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La; tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và một số phòng, ban, đơn vị của thành phố; Văn phòng HĐND - UBND thành phố.

 • 30/11/2022

  HĐND thành phố Sơn La khoá XX tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11

  Ngày 30/11, HĐND thành phố Sơn La tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11. Đồng chí Hà Trung Chiến - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của UBND thành phố, UBND các xã, phường và các vị đại biểu HĐND thành phố.

 • 26/11/2022

  Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu

  Ngày 24/11/2022, đồng chí Trần Dân Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mộc Châu và đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Mường Sang đã tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, HĐND huyện tại xã; tham dự có đồng chí Trương Hoa Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và đông đảo cử tri trên địa bàn xã Mường Sang.

 • 25/11/2022

  Giám sát tình hình thực hiện đầu tư công tại xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên

  Ngày 24/11/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Bắc Yên do đồng chí Đinh Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021, 2022 tại xã Chiềng Sại. Tham dự buổi làm việc có các Phó Trưởng các Ban của HĐND huyện, đại diện lãnh đạo chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Nông dân xã; công chức xã tham mưu theo lĩnh vực có liên quan.

 • 23/11/2022

  Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV và Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Sáng ngày 22/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Lê Hồng Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đào Đình Thi, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện và đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Sam Kha đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XV và Kỳ họp thứ  năm HĐND huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã. Dự Hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại diện cử tri các bản xã Sam Kha. 

 • 18/11/2022

  Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện Vân Hồ với Thường trực HĐND các xã năm 2022

  Ngày 18/11/2022, Thường trực HĐND huyện Vân Hồ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Uỷ viên Ban Thừng vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và các Ban của HĐND xã.

 • 14/11/2022

  Thường trực HĐND thành phố chức Hội nghị thống nhất nội dung, 
thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố khoá XX

  Sáng ngày 14/11/2022, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phương - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thành phố.

 • 11/11/2022

  HĐND huyện Mộc Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ sáu HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Chiều ngày 11/11/2022, HĐND huyện Mộc Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ sáu để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Trần Dân Khôi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tăng Văn Xiến - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; đại biểu các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • 11/11/2022

  Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khoá XX

  Sáng ngày 11/11/2022, Thường trực HĐND huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Dân Khôi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Trọng Bình - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện.

 • 07/11/2022

  HĐND huyện Yên Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7

  Chiều ngày 07/11/2022, HĐND huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tòng Thế Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và 32/35 đại biểu HĐND huyện.

 • 07/11/2022

  Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Vân Hồ khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 07/11/2022, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì Hội nghị thống nhất nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện.

VIDEO CLIP
Object reference not set to an instance of an object.
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 744
 • Trong tuần: 12,774
 • Tất cả: 416,746

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn