PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025
 • Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu tổ chức kỳ họp thứ tư

  Sáng ngày 28/6/2022, Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thường lệ thứ tư - kỳ họp giữa năm 2022 - đây là kỳ họp HĐND huyện đầu tiên được tổ chức theo hình thức phòng họp không giấy (ecabinet.vn). Đồng chí Tòng Thế Anh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thế Sang - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành kỳ họp; tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện và 33/35 đại biểu HĐND huyện.

 • Phiên họp thứ 14, Thường trực HĐND huyện Mai Sơn khóa XXI

  Chiều ngày 27/6/2022, Thường trực HĐND huyện Mai Sơn tổ chức phiên họp thứ 14. Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện.

 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vân Hồ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ thứ 5 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Từ ngày 13/6 đến ngày 20/6/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vân Hồ đã tiếp xúc cử tri tại 12/14 xã của huyện. Tham dự tiếp xúc cử tri có Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các xã; đại diện cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và Bí thư, Trưởng bản, các tổ chức đoàn thể của bản; các cơ quan, đơn vị có liên quan và đông đảo cử tri, nhân dân.

 • Kỳ họp Chuyên đề lần thứ sáu của HĐND huyện Mai Sơn

  Chiều ngày 20/6/2022, HĐND huyện Mai Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành kỳ họp. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu huyện và điểm cầu các xã, thị trấn. Dự kỳ họp tại điểm cầu trung tâm huyện có đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Vũ Tiến Đĩnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng tập thể Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 21/21 vị đại biểu HĐND công tác tại huyện và Lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị huyện; tại điểm cầu các xã, thị trấn có 14/14 đại biểu HĐND huyện công tác tại xã, thị trấn và Lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

 • Hội đồng nhân dân huyện Vân Hồ tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ sáu

  Ngày 10/6/2022, HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp; dự kỳ họp có các đồng chí tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 28/33 vị đại biểu HĐND huyện và Lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị huyện. Kỳ họp được tổ chức trực tuyến đến HĐND 14 xã. 

 • Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu
và Kỳ họp thường lệ lần thứ tư của HĐND huyện Vân Hồ khóa III

  Ngày 02/6/2022, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì Hội nghị để bàn, thống nhất nội dung tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ sáu và Kỳ họp thường lệ lần thứ tư của HĐND huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo một số Phòng, Ban, đơn vị huyện.

 • Thường trực HĐND huyện Mai Sơn khóa XXI tổ chức Phiên họp thứ 13

  Ngày 31/5/2022, Thường trực HĐND huyện Mai Sơn tổ chức phiên họp thứ 13. Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ban đơn vị huyện.

 • HĐND huyện Mộc Châu tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba

  Ngày 12/4/2022, HĐND huyện Mộc Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Trần Dân Khôi - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Tăng Văn Xiến, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; đại biểu các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 • HĐND huyện Mai Sơn tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ năm

  Chiều ngày 15/4, HĐND huyện Mai Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ năm để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa và điều hành kỳ họp. Kỳ họp được tổ chức qua hình thức trực tuyến GOOGLE MEET và trực tuyến đến đểm cầu các xã, thị trấn. Dự kỳ họp tại các điểm cầu có đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Vũ Tiến Đĩnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng tập thể Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 35/35 vị đại biểu HĐND huyện và Lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị huyện. 

 • Thường trực HĐND huyện Mai Sơn tổ chức phiên họp thứ 11

  Chiều ngày 30/3/2022, Thường trực HĐND huyện Mai Sơn tổ chức phiên họp thứ 11. Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, Lãnh đạo các phòng, ban đơn vị huyện.

  1 2 
VIDEO CLIP
 • Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ bản Chan Chiềng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
 • Thắm mãi tình hữu nghị Việt Lào
 • Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào
 • Đến Phiên chợ 0 đồng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội dành riêng cho trẻ em nghèo vùng cao (nguồn: quochoitv.vn)
 • Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XV
 • Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp ủy cấp trên
1 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
 • Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp
 • Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp
 • Đại biểu dự kỳ họp
 • Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp
 • Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp tại điểm cầu huyện Sốp Cộp
 • Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết
 • Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra

Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 351
 • Trong tuần: 1,721
 • Tất cả: 25,079

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
   
Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn