Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh
Số ký hiệu văn bản Số 08 - NQ/ĐUK
Ngày ban hành 20/10/2020
Ngày hiệu lực 20/10/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Người ký duyệt Đỗ Văn Duy
Tài liệu đính kèm Tải về

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
   
Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La     
Giấy phép xuất bản số: 09/GP-TTĐT ngày 19/11/2021
Điện thoại: 02123.850.036;  Email: hdnd@sonla.gov.vn